שאל את הרב

  • הלכה
  • הנהגה בהם ועוד

קריאה בשירותים בספר חול שיש בו קודש

undefined

הרב שמואל אריאל

י"ח סיון תשע"ז
שאלה
‏האם מותר לקרוא בשירותים ספרים של חול שיש בהם מעט קודש? למשל כמו הספר "תיאום כוונות" של הרב חיים סבתו.
תשובה
שלום וברכה! נראה שמותר לקרוא בספר כזה בשירותים, וראוי להקפיד שלא להחזיק את הספר פתוח במקום שמופיעים ענייני קודש אלא לכסות את הדף הזה בדפים אחרים. ובכל אופן, אין לקרוא בשירותים את הקטעים הללו, משום שאסור להרהר בדברי תורה בשירותים. הרחבה ומקורות: בשאלת מעמדו של ספר או עיתון של חול שיש בתוכו קטעי קודש, יש כמה דעות בין פוסקי זמננו: יש שהתייחסו לספר כזה כמו לספר קודש, ואסרו להכניס אותו לשירותים (עיין למשל שו"ת משנה הלכות חלק ז', סימן קפ"ג). לעומתם, יש הסוברים שמותר להכניס ספר או עיתון כזה לשירותים. יש שכתבו שבספר כזה אין קדושה כלל, משום שהספר לא הודפס לשם קדושה אלא לשם מטרה של חול, ולפיכך אין בו חיוב גניזה ומותר להכניסו לשירותים (עיין למשל כתב עת שערי הוראה ה', מאמרו של הרב שמואל אליעזר שטרן). ויש שנימקו באופן שונה, שהכנסת ספר כזה לשירותים אינה דרך ביזיון לדברי תורה, משום שעיקרו של הספר הוא לדברי חול ולא לדברי תורה (עיין שו"ת תשובות והנהגות כרך ב' סימן תס"ו). (יש לסייג, ששניהם כתבו שכאשר יש בעיתון חלק משמעותי שמיועד לדברי תורה, יש לגזור אותו מן העיתון לפני שמכניסים אותו לשירותים.) יש שנקטו דרך ביניים, שמותר להכניס ספר או עיתון כזה לשירותים, אך יש להקפיד שהוא יהיה מכוסה על ידי דף אחר, ויש שהצריכו שני דפים (עיין ספר "גנזי הקודש", י"ד, ח-י).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il