ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה המניין

תפילה בלובי של בניין כשיש מתנגדים

הרב עזריה אריאלכ"ט תשרי תשע"ח
שאלה
שלום לרב. בבניין בו אני גר התארגנה קבוצת אנשים לקיים מניין תפילת ערבית כל ערב בלובי. מסביב יש בתי כנסת לרוב אך בשביל הנוחות אורגן המניין. הבעיה היא שחלק גדול מדיירי הבניין הביעו התנגדות לכך ואף פרצה מריבה קשה בנושא בין הדיירים. האם להתפלל במניין זה כיוון שזה נוח לי יותר מללכת לבית כנסת סמוך, או שעדיף לטרוח עוד קצת וללכת לבית כנסת סמוך ולהימנע ממחלוקת? יש לציין כי התפילה נעשית בלובי הבניין ובסך הכל כעשר דקות בלי רעש מיוחד אבל עדיין נרשמת התנגדות עזה לכך. תודה מראש!
תשובה
לשואל, שלום וברכה! אני ממליץ שלא להתפלל במניין זה, ויתכן שזהו איסור גמור. השטח המשותף לדיירי הבניין מיועד אך ורק לשימושים מקובלים, על פי "מנהג המקום" באותה עיר או שכונה. כאשר מישהו רוצה לעשות במקום שימושים שאינם מקובלים, רשאים שאר הדיירים למנוע זאת ממנו (שו"ע חו"מ סי' קסא ס"ה), ואפילו אם אחד בלבד מסרב וטוען שהדבר מפריע לו - הדין עמו (ערוך השלחן שם סעיף ה; וכך מבואר ברא"ש פ"ב סי' יא ובשו"ע סי' קנו ס"א לגבי דינים אחרים של הפרעה משכן זה לחברו, ולשון הלבוש סי' קנו ס"א: "וכן הדין כל היכא דאמרינן 'מעכבין עליו' - אפילו יחיד יכול לעכב אפילו על רבים"). נמצא שהכל תלוי במנהג המקום והמקובל באזור מגוריכם: אם בהרבה בניינים יש מניינים כאלו [יש אומרים שלעניין זה נדרש רוב הבניינים (משמע בשו"ת המבי"ט ח"ב סי' צו). ויש אומרים שצריך רוב מוחלט (שו"ת שואל ונשאל ח"א חו"מ סי' לב)] רשאי אפילו מיעוט מהדיירים בבניין שלכם להקים את המניין. ואם רק במעט בניינים נהוג כך, אין רשות לעשות זאת ללא הסכמת כל דיירי הבניין. אפילו אם הנושא נדון באסיפת דיירים ועבר בהצבעת רוב, או הוחלט על ידי ועד הבית, הם לא יכולים לכפות זאת על המיעוט. אמנם אני מבין מדבריך שהמתנגדים מתלוננים על רעש ולא על חסימה פיזית של המעבר בשעת התפילה. ואם כך, היה מקום לומר שמכיוון שהתפילה היא מצווה היא מתירה הקמת נזקי רעש, כפי שנאמר בשולחן ערוך (חושן משפט סי' קנו סעיף ג). אולם מסתבר שהיתר זה נאמר רק לגבי הקמת רעש מתוך ביתו הפרטי של אחד הדיירים, ולא לגבי שימוש בשטח המשותף. כך מודגש בלשון השו"ע שם: "וכן יש לו ללמד תינוקות ישראל תורה בתוך ביתו ואין השכנים יכולים למחות בידו...". וראיה נוספת לדבר מהגמרא בבבא בתרא נז ע"ב: "בכל שותפין מעכבין זה את זה, חוץ מן הכביסה, שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה". כלומר, בגלל חשיבות הצניעות תוך כדי הכביסה הותר לעשות זאת בחצר השותפים (כדי שהנשים לא תצטרכנה לכבס בשטח פתוח לעיני הציבור) גם אם יש דיירים שמתנגדים. משתמע שזהו היתר מיוחד עבור הצניעות, ולא עבור מצוות אחרות. וכן מבואר בבית יוסף (סי' קנו) לגבי היתר אחר לנזקי רעש למי שעוסק במלאכתו: "כתוב במרדכי (סי' תקיב): נראה לרבינו יואל, דווקא בחנות יכול לתקן מלאכתו בעל כרחו, אבל בחצר אמרינן בחזקת הבתים דבכל שותפים מעכבין זה את זה חוץ מן הכביסה". הרי שנזקי רעש שהותרו מהבית לא הותרו מחצר השותפין. גם אם יתברר שהקמת מניין כזה היא דבר נפוץ באזור שלכם, מומלץ לדעתי שלא להשתתף בו. ראשית, ראוי להתרחק ממחלוקת. ועוד, שיש עניין גדול להתפלל בבית כנסת (עיין או"ח סי' צ ס"ט ומשנ"ב ס"ק כז), בפרט כאשר יש בתי כנסת קרובים. מעבר לכך, בתפילה בלובי צפויות הפרעות ודברים מסיחי דעת, ולפעמים יש גם כאלה שמרשים לעצמם להופיע בלבוש שלא היו באים אתו לבית הכנסת. אתה מציין שהתפילה נגמרת תוך עשר דקות, זה אופייני למניינים שבאים "לתקתק תפילה וללכת", וגם אם זה נועד כדי להפחית את כעס השכנים קשה להתרכז בקצב כזה.
עוד בנושא המניין

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il