ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות כלליות

מזונותיו של אדם קצובים לו

שאלה
שלום הרב.עד לפני כחודשיים עסקתי בחיי אברכות במשך 5 שנים הייתי אברך לומד בערך כ10 שעות ביום, בשל קניית דירה והחזרי משכנתא אולצתי בעל כרחי יצאתי לשוק העבודה .עד עכשיו הייתי מרוויח שכר של 2000 ש"ח בחודש ממלגה בכולל. כעת מחודש אלול תשע"ז, מחמת הכניסה שלי לשוק העבודה משכורתי עלתה ל 8000 שקל. שאלתי היא: ידוע דברי חז"ל בראש השנה טז. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה וידועים דברי בעל חובת הלבבות בעניין הביטחון בהשם יתברך בפרנסה. האם מחודש אלול שבו יצאתי לשוק העבודה הייתי מקבל אותו שכר אם הייתי נשאר אברך ? אם כן אז מה הפשט בגמ ?
תשובה
ב"ה, שלו', א. אף לא אחד מאיתנו היה מאחורי הפרגוד ולכן אף לא אחד מאיתנו יודע במדוייק מה חשבונותיו של בורא עולם. ב. כבר כתב הרמב"ם - ככלל - שדברי אגדה (וכדו' וכו') "אומדנא נינהו", הם רחבים מאוד בפרשנותם ואינם מחייבים. ג. ואחר כל האמור, השאלה אינה מובנת, מעיקרה: בורא עולם יודע העתידות ודאי דע שבשלב מסויים תחליף את עיסוקך, וממילא את היקף השתכרותך, וקצב לך בהתאם לכך [ולא זה המקום להיכנס לשאלת הידיעה והבחירה, הכרוכה בכך]. ד. כדי לראות עד כמה החשבונות מדוייקים, ועד כמה הם סמויים מעינינו - למיצער עיני רובנו, ראה בבלי בבא בתרא י' ע"א: "בני אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי חזא להו בחילמא דבעו למיחסר שבע מאה דינרי, עשינהו, שקל מינייהו לצדקה, פוש גבייהו שיבסר דינרי. כי מטא מעלי יומא דכיפורי, שדור דבי קיסר נקטינהו. אמר להו רבן יוחנן בן זכאי: לא תדחלון, שיבסר דינרי גבייכו שקלינהו מינייכו. אמרי ליה: מנא ידעת? אמר להו: חלמא חזאי לכו. א"ל: ואמאי לא אמרת לן [דניתבינהו?] אמר להו: אמינא, כי היכי דתעבדו מצוה לשמה". אמור מעתה: בסופו של יום - החשבון מדוייק.
עוד בנושא שאלות כלליות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il