שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חנוכה

הדלקת נרות חנוכה בסוף השבוע

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ט"ו כסלו תשע"ח
שאלה
דין תפילת מנחה ביום שישי של חנוכה, והדלקה בבית ובית הכנסת ,נרות חנוכה ונרות שבת או הבדלה?
תשובה
א. תפילת מנחה ביום שישי ביום שישי צריך להתפלל מנחה גדולה כדי שהתפילה תהיה טרם הדלקת נרות חנוכה, שהרי תפילת מנחה כנגד תמיד של בין הערביים, ואילו הדלקת הנרות במקדש הייתה לאחריה. ואם לא התפלל יש פוסקים הסוברים שיתפלל מנחה ביחידות וידליק נרות חנוכה. ( פמ"ג הרב מרדכי אליהו והרב שאול ישראלי זצ"ל. ואילו השל"ה, א"ר, יביע אומר סוברים שיכול בדיעבד להתפלל במניין לאחר הדלקת נרות חנוכה) ב. הדלקת נרות חנוכה ביום שישי ביום שישי מדליקים נרות חנוכה לפני נרות שבת, והנרות צריכים להספיק למשך שעה ורבע על מנת שידלקו חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. ובבית הכנסת מדליקים נרות בברכה כאשר יש מניין או שיצטרפו בהמשך ויהיה מניין. (ביה"ל תרע"ג ד"ה ויש. רב פעלים ב,סב). ג. הדלקת נרות במוצאי שבת בבית הכנסת מדליקים נרות חנוכה לפני הבדלה, ובבית עושים הבדלה לפני הדלקת נרות חנוכה. (מובא במשנה ברורה - דיש נוהגים גם בבית כדין בית הכנסת) ואם המדליק נרות שכח לומר 'אתה חוננתנו' בתפילה יאמר המבדיל בין קודש לחול לפני הדלקה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il