שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • קיום מצוות לנשים

האם התורה מנמיכה נשים

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ד אייר תשע"ח
שאלה
האם התורה מנמיכה נשים? הכוונה שהיא מוציאה את האישה קטנה ליד הגבר, לדוג’ בברכות השחר הגברים אומרים"ברוך שלא עשני אישה" והנשים אומרות "ברוך שעשני כרצונו" כאילו הגבר אומר תודה הקב’’ה שאני לא אישה, והאישה אומרת תודה שעשית אותי האופציה השניה, כאילו ברירת מחדל. אני לא מתכוונת לתפילין או צניעות, את הנושאים האלה אני מבינה. חשוב לי לציין שאני לא פמניסטית וקיצונית ובדעות שלי . תודה.
תשובה
שלום רב התפיסה שלנו היא תפיסה אחדותית שבה הקב"ה בורא עולם שיש בו גם את הצד הזכרי וגם את הצד הנקבי. הברכות מתעסקות עם הכוחות שנטע הקב"ה בנו. אנו קמים בבוקר ומגדירים לעצמנו את הכוחות שאיתם צריך להשתמש כדי לעבוד את ה'. הברכה שלא עשני אישה לא מתיחס לצד המרומם שיש באישה. הדבר מתייחס לכך שיש באישה צד שהיא נפעלת ומוציאה לפועל את כוחותיה רק מתוך שיתוף פעולה. עצם התכונה הזאת היא רצון הקב"ה אולם מצד האיש המחויבות להוציא לפועל כוחות בעצמו גם ללא שיתוף פעולה מצד אחרים. כשם שהעבד מוציא כוחותיו רק כשהוא טפל לאדונו כך האישה תלויה יותר בהוצאת כוחותיה בכך שהיא מודעת למה שהקב"ה טבע בנפשה ולשיתוף פעולה עם האיש. על כך האיש מברך ומודע למחויבות שלו להוביל את עצמו ויחד עימו גם את האישה שבלעדיה לא יוכל להשרות שכינה בעולם. כל טוב