ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

שם הוי"ה | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ט אייר תשע"ח

שם הוי"ה


הרב משה ליב הכהן הלברשטט

שאלה:
כמה צורות שונות יש לשם י-ה-ו-ה?


תשובה:
נושא זה עמוק מאוד, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים [איוב יא, ט], ונדון בהרחבה בגמרא ברמב"ם ובקבלה.
שם הוי"ה עצמו בן ארבע אותיות מופיע בתורה לפעמים בניקוד של שם אדנות ולפעמים בניקוד של שם אלוקות ע"פ הענין.
הגמרא בקידושין דף עא. מספרת לנו על שם בן י"ב אותיות ועל שם בן מ"ב אותיות המבוססות על השם המפורש י-ה-ו-ה.
בשו"ת הרדב"ז מביא בשם ספר חיי העולם הבא כי שם בן ע"ב אותיות הוא שם המפורש.
בפירוש התפילה על הפרנסה אשר בברכת כהנים לזקני הגאון רבי שמואל דייטשלענדער זצ"ל מביא את המדרש ילקוט ראובני [שמובא גם ברבנו בחיי פרשת וישב] "ועשה לו כתונת פסים" מלמד שמסר לו סוד עשרים ושתים אותיות. ומפרש רבנו בחיי שהכונה שהלבישו ידיעות החכמות בשם כ"ב אותיות כמו שלמד משם ועבר.
הרדב"ז הביא בשם ספר הקבלה כי שם בן כ"ב יוצא מברכת כהנים.
בתיקוני הזוהר הענין נדון בפרוט רב, בהקדמה דף ח: מפורטים כל הע"ב שמות המבוססים על השם הוי"ה.

כדי להרחיב את היריעה מומלץ לעיין במורה נבוכים להרמב"ם, בשו"ת הרדב"ז, בשו"ת חת"ס, בספר שמות קודש וחול המיוחס לרמב"ם. בפרושי רבנו בחיי והחת"ס עה"ת פרשת וישב, בפירוש התפילה על הפרנסה אשר בברכת כהנים ובספר מלאכת הקדש.

[קידושין עא. תיקוני הזוהר הקדמה דף ח: מורה נבוכים להרמב"ם חלק א פרק סא וסב, ספר שמות קודש וחול המיוחס לרמב"ם עם פירוש נזר הקודש לרב יצחק רצאבי עמ' יא-יז, שו"ת הרדב"ז ח"ה ללשונות הרמב"ם סימן לד, שו"ת חת"ס חו"מ סימן קצב, רבנו בחיי וחת"ס עה"ת פרשת וישב עה"פ ועשה לו כתונת פסים, פירוש התפילה על הפרנסה אשר בברכת כהנים לזקני הגאון רבי שמואל דייטשלענדער זצ"ל בעהמח"ס מראה הלבנון רב בק"ק פוחאף, ספר מלאכת הקדש לרבי אלעזר פלעקלס מפראג].

מייסד וראש תוכנית "יורו" להכשרת רבנים ומנהיגים לקהילות בארץ ובתפוצות

ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il