שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הכותל והר הבית

טבילה בתשעה באב לצורך עלייה להר הבית

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב תמוז תשע"ח
שאלה
אם נטמאתי בליל תשעה באב, מותר לי לטבול לצורך עלייה?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! מותר לטבול בתשעה באב לצורך עלייה להר הבית. איסור רחיצה בתשעה באב וביום הכיפורים הוא ברחיצה של תענוג, ולא ברחיצה של מצווה. לכן, לדעת רוב הראשונים, מותר לטבול לצורך מצווה (ראה בהרחבה ב'שערי היכל' על מסכת יומא, מערכה קצא). וכך פסק השולחן ערוך (או"ח סי' תריג,יא-יב), שבעל קרי ונדה אסורים לטבול ביוה"כ "בזמן הזה", כי אין בזה צורך הלכתי, ומשמע שבזמן שנוהגים בטהרות הדבר מותר (ביאור הלכה ד"ה בזמן הזה). מסתבר, שהוא הדין לטובל לעלות להר הבית, וכך פסק דודי הרב יעקב אריאל שליט"א (שו"ת 'באהלה של תורה' ח"ד סי' כג), שמותר לטבול בתשעה באב לצורך כניסה ל'מחכמה' (מפקדת המשטרה ליד הכותל, שחלק ממנה נכנס להר הבית). בשיחה בע"פ אמר לי שהוא הדין ליום הכיפורים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il