שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעת הימים

עוף שנשאר משבת בתשעת הימים

undefined

הרב בנימין במברגר

ד אב תשע"ח
שאלה
שלום רב, האם בשבוע לפני תשעה באב , מותר לאכול עוף שנשאר מיום שבת ?
תשובה
לאשכנזים אין לאכול בשר שנשאר משבת. (שערי תשובה, תקנא, ס"ק יא) לספרדים, יש שמקילים לאכול בשר שנשאר מסעודת השבת אבל משמע מהילקוט יוסף (מועדים עמ' 569) שלכתחילה אין לנהוג כך ובוודאי שלא להכין בכוונה הרבה אוכל לשבת שישאר. והתיר בילקוט יוסף לאכול בסעודת מלוה מלכה בשר שנשאר משבת. לגבי קטנים, יש מחלוקת בזה, לדעת המגן אברהם (תקנא, לא) מותר לתת לקטן בשר ויין בתשעת הימים ואילו המשנה ברורה (ס"ק ע) מחמיר וכך נהגו לכתחילה. בילקוט יוסף התיר לקטנים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il