שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

אורים ותומים לסגן כהן גדול ומשוח מלחמה

undefined

הרב עזריה אריאל

ה אב תשע"ח
שאלה
לגבי כהן גדול וסגן ששימש בכהונה גדולה ומשוח מלחמה שלובשים 8 בגדים, האם לכל אחד יש חושן והאורים ותומים?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! סגן כהן גדול שהצטרך לשמש פעם אחת בפועל ככהן גדול (כגון כאשר הכהן הגדול נטמא באמצע יום הכיפורים והיה הכרח להחליף אותו) לובש שמונה בגדים וביניהם גם את החושן, שהוא אחד משמונת הבגדים. לגבי האורים ותומים, כוונתך כנראה לשאול לפי הדעה שזהו מושג נפרד מאבני החושן, וזהו קלף עם שמות ה' שהיה בתוך קפלי החושן, האם היה קלף נפרד לכהן הגדול ולסגנו. בעניין זה המקורות סתומים, ולפי דעת הרמב"ם נראה שלא היה קלף כזה כלל, והאורים ותומים הוא שם לאבני החושן עצמן, וממילא השאלה איננה עולה (עיין 'שערי היכל' על מסכת יומא, מערכה לה). לפי הדעה שהיה קלף כזה, יש אומרים שהוא ניתן למשה רבנו ע"י הקב"ה (ריטב"א יומא עג ע"ב, וראה גם רמב"ן בשמות כח, ל), ולפי זה נראה שהיה עותק אחד בלבד. גם יש לדעת, שבפועל הכהן וסגנו לא עבדו ככהנים גדולים במקביל. משעה שהכהן הגדול חזר לכשרותו, רק הוא עבד ולא סגנו (יומא יג ע"א, לדעת רבי יוסי שהלכה כמותו). אם כן, למעשה השאלה אינה קיימת, כי הסגן החזיר לכהן הגדול את החושן עם האורים והתומים ומעתה רק הוא עבד בהם. משוח מלחמה בדרך כלל אינו לובש שמונה בגדים, כפי שנאמר ביומא עג ע"א: "דברים שבין כהן גדול לכהן הדיוט... ומשמש בשמנה כלים... וכולן אין נוהגות במשוח מלחמה, חוץ מחמשה דברים...". רק בזמן ששואלים אותו באורים ותומים הוא לובש את הבגדים הללו (ראה במסקנת הגמרא שם). מהפסוק על פנחס "וכלי הקדש וחצוצרות התרועה בידו" (במדבר לא,ו), לפי הפירוש שלקח את האורים ותומים (תנחומא מטות סי' ג ותוספתא סוטה פ"ז הי"ז), נראה שבאותה שעה לאלעזר הכהן לא היו בגדי כהונה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il