ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה לוויה, קבורה ובית הקברות

קבורת ממזר בבית קברות יהודי

שאלה
האם ממזר יכול להקבר בבית קברות יהודי?
תשובה
החתם סופר מאריך לגבי החיוב לעסוק בקבורת כל אחד מישראל אפילו ברשעים. אמנם ממזר אינו רשע אלא חולה במחלת רוחנית שאינה באשמתו כלל, ואדרבה מצינו במשנה בהוריות דף יג. שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. הדינים המוזכרים בהלכה בענינו של ממזר הם, איסורו מן התורה לבא בקהל, והמנהג למולו בחצר בית הכנסת ולהודיע שהוא ממזר כדי שלא יתערבו בזרעו, אך לא מצינו בפוסקים כל הגבלות באשר לקבורתו. מה שמופיע בפוסקים הוא שאין קוברין רשע אצל צדיק, וכיון שממזר אינו בהכרח רשע כמו שכבר הזכרנו שיכול להיות ממזר תלמיד חכם החשוב יותר מכהן גדול עם הארץ, לכן נראה בברור שמחוייבין לקברו בקבר ישראל, ואין צורך להרחיק קברו מאחרים, אלא קוברין אותו במקום הראוי לו על פי רום מעלתו. [שו"ת חתם סופר יו"ד תשובה שמא, הוריות יג. שו"ע אהע"ז סימן ד סעיף א, מהרי"ל הלכות מגילה סעיף כ, שו"ע יו"ד סימן רסה סעיף ד ט"ז ס"ק ח וש"ך ס"ק יא, שו"ע יו"ד סימן שסב סעיף ה, וע"ע כל בו על אבלות להרב יקותיאל יהודה גרינוולד פרק שלישי סימנים א-ב].
עוד בנושא לוויה, קבורה ובית הקברות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il