ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

קבורת ממזר בבית קברות יהודי | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ז אב תשע"ח

קבורת ממזר בבית קברות יהודי


הרב משה ליב הכהן הלברשטט

שאלה:
האם ממזר יכול להקבר בבית קברות יהודי?

תשובה:
החתם סופר מאריך לגבי החיוב לעסוק בקבורת כל אחד מישראל אפילו ברשעים. אמנם ממזר אינו רשע אלא חולה במחלת רוחנית שאינה באשמתו כלל, ואדרבה מצינו במשנה בהוריות דף יג. שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ.

הדינים המוזכרים בהלכה בענינו של ממזר הם, איסורו מן התורה לבא בקהל, והמנהג למולו בחצר בית הכנסת ולהודיע שהוא ממזר כדי שלא יתערבו בזרעו, אך לא מצינו בפוסקים כל הגבלות באשר לקבורתו.

מה שמופיע בפוסקים הוא שאין קוברין רשע אצל צדיק, וכיון שממזר אינו בהכרח רשע כמו שכבר הזכרנו שיכול להיות ממזר תלמיד חכם החשוב יותר מכהן גדול עם הארץ, לכן נראה בברור שמחוייבין לקברו בקבר ישראל, ואין צורך להרחיק קברו מאחרים, אלא קוברין אותו במקום הראוי לו על פי רום מעלתו.

[שו"ת חתם סופר יו"ד תשובה שמא, הוריות יג. שו"ע אהע"ז סימן ד סעיף א, מהרי"ל הלכות מגילה סעיף כ, שו"ע יו"ד סימן רסה סעיף ד ט"ז ס"ק ח וש"ך ס"ק יא, שו"ע יו"ד סימן שסב סעיף ה, וע"ע כל בו על אבלות להרב יקותיאל יהודה גרינוולד פרק שלישי סימנים א-ב].

מייסד וראש תוכנית "יורו" להכשרת רבנים ומנהיגים לקהילות בארץ ובתפוצות

ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il