שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • לוויה, קבורה ובית הקברות

מעלת ההספד בבית החיים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ו כסלו תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה אני כותבת כעת חומר להתרמה עבור בניית אולם הספדים בבית עלמין. התורמים מסורתיים, וחשוב לי להביא להם מקורות לחשיבות ההספד ועליית הנשמה באופן מכובד, על מנת שירצו לתרום כמה שיותר לבניין גדול ויפה. האם יש אכן עניין כזה בהלכה או בסוד? להדר בעניין, לכבד את המעמד, לעשות אותו הכי נאה שאפשר?
תשובה
שלום רב לשואלת הנכבדת. ראשית יש להקדים, שההספד הוא לא רק דברי פרידה, אלא מצוה גדולה שיש להשתדל לעשותה כראוי לפרטיה ודקדוקיה (מועד קטן ח., ברכות סב., שו"ע יו"ד שד"מ א'), וחז"ל הפליגו בשבח ההספד, ואמרו (שבת קה:) "כל המוריד דמעות על אדם כשר, מוחלים לו על כל עוונותיו, והקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו, וכל המתעצל בהספד חכם...". וכל שכן כשמצטער על אדם צדיק וגדול, כמבואר בזוהר הקדוש (ויקרא נו:). מנהג ההספד קדום, כפי שמצינו שאברהם ספד לשרה, וכן ליעקב ספדו בכבוד רב בניו וכל חשובי מצרים, וכן כשמת שמואל הנביא ספדו לו כל ישראל בכבוד הראוי. מאידך עם ישראל נענש כאשר לא הספידו כראוי את יהושע בן נון (שבת קה:), ואת שאול המלך (שמואל ב' כ"א א'). וכתוב בספרי המוסר שיש נחת לנפטר בדברי ההספד, ואין הנפטר מגיע למחיצתו עד שיספידוהו כראוי (יקרא דחיי סי' ו' א'), ובגליון המהרש"א (על שו"ע יו"ד שד"מ) כתב שההספד מציל את הנספד מגיהנם. וכשם שמספידים על האנשים כך מספידים על הנשים כראוי להן (שו"ע שם סע' ב'). והנה אמרו חז"ל (קהלת רבה י"ב י"ג): "בשעה שאדם נפטר מן העולם אומר הקב"ה למלאכי השרות צאו וראו מה הבריות אומרות עליו, כשר היה, ירא שמים היה, גומל חסדים היה, מיד מיטתו פורחת באויר", מכאן אנו למדים על החשיבו הגדולה של אמירת ההספד כראוי. אם כן אנו רואים מחז"ל שההספד גורם נחת לנפטר וכפי שאמרו "הספדא יקרא דשכבי", ויחד עם זה הדבר מועיל מאד לאומר ההספד, וכן לשומעים כמו שכתוב (קהלת ז' ב'): "טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו", ובנוסף יש בכך נחמה פורתא לאבלים כאשר מתייחסים בכבוד הראוי למנוח ומעריכים את פועלו, והמעמד נעשה בצורה מכובדת. להספד יש מקום מרכזי, והוא פותח את סדר ההלויה, ולכן מן הראוי שהוא יעשה בצורה מכבדת, ואין ספק שכאשר המקום מכיל את כולם, ויש בו תנאים נאותים עבור המלוים, כגון חשמל, מזגנים וכו', יש בכך חשיבות, כיון שלעיתים יש מספידים רבים, והשהות במקום למשך זמן ארוך, לכן חשוב שהתנאים יהיו טובים לציבור הגדול ששוהה שם. לכן ודאי שיש צורך שהמקום יהיה מכובד ונאה, שמלבד שיש בכך כבוד המת, שהרי המיטה נמצאת באותו מקום, ויש בכך תועלת גדולה שיכנסו דברי ההספד ביישוב הדעת באוזני השומעים, וכל המעמד יתקיים על הצד הטוב ביותר (ולא להיפך חלילה כפי שמצוי לעיתים ורק גורם לצער גדול לכולם), בפרט בזמן זה, שהללבות נפתחים לקראת הפרידה האחרונה מהמנוח. ברכה והצלחה בזיכוי הרבים,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il