שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שנים מקרא ואחד תרגום

הזכרת שם ה' בקריאת התרגום

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

א מרחשון תשע"ט
שאלה
איך מבטאים את שם ה' בקריאת תרגום אונקלוס בשנים מקרא ואחד תרגום? האם מותר לבטא את שם ה' כאשר אינו קורא תנ"ך בלשון הקודש ואינו אומר ברכה?
תשובה
תרגום אונקלוס ניתן מסיני, אלא ששכחום בימי עזרא וחזרו ויסדום כאשר אונקלוס הגר אמרו מפי ר' אליעזר ור' יהושע, ולכן ברור שיש לבטא את השם אד-ני בעת קריאת שנים מקרא ואחד תרגום. הזכרת שם ה' לשוא הינו עון חמור של "לא תשא שם ה' אלוקיך לשוא". אין להזכיר שם ה' כי אם בדרך שבח והודאה, ובמה שמחויב אבל לא לבטלה. מותר להזכיר שם ה' באמירת פסוקים תוך כדי הלימוד, או כאשר מלמד אחרים לברך, אולם לא כאשר מזכיר ברכות דרך לימודו. (מגילה ג. ומהרש"א שם, שו"ע או"ח סימן רטו סעיפים ג, ד, ובמ"ב ס"ק יד, יט, כ).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il