ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
תרומה זכר למחצית השקל - לישיבה הגדולה בעולם! תרמו כעת ועזרו לנו
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר רב ותלמיד

האם חובה לפנות לרב בגוף שלישי?

284
שאלה
האם יש דרישה הלכתית לפנות לרב בגוף שלישי, או שזה רק הנהגה שנועדה להפגין רחשי כבוד? אני מבינה שיש לדבר עם גדולים בגוף שלישי, אבל זה מוזר ונשמע ממש טיפשי (כאילו אנו מנסים לנהוג בצדקות יתירה) לפנות לרב בית הכנסת שלנו יליד אמריקה בגוף שלישי. מהי ההלכה? והאם יש הבדל אם מדברים עם רב אנגלו-סכסי באנגלית, או עם רב ישראלי בעברית? תודה
תשובה
מדברי הרמב"ם נראה שענין הדיבור בגוף שלישי דרך כבוד אין מקורו בהלכה, בהלכות תלמוד תורה בפרק ה' הדן בכבוד החכמים בהלכה ה' כתב, ולא יתן שלום לרבו או יחזיר לו שלום כדרך שנותנים לריעים ומחזירים זה לזה אלא שוחה לפניו ואומר לו ביראה וכבוד שלום עליך רבי ואם נתן לו רבו שלום יחזיר לו שלום עליך רבי ומורי. הרי שמדבר דרך כבוד בלשון נוכח. וכן בהלכה ט' כתב, ראה רבו עובר על דברי תורה אומר לו לימדתנו רבינו כך וכך וכל זמן שמזכיר שמועה בפניו אומר לו כך לימדתנו רבינו. שוב אנו רואים שנקט דרך כבוד בלשון נוכח. יוצא שפניה בגוף שלישי היא אכן הנהגה שנועדה להפגין רחשי כבוד, והיא אכן תלויה בשפה ובמנהג המקום. נראה לי שבאנגלית נפוץ יותר להשתמש בגוף שלישי רק בשיחה עם רבנים גדולים ולא עם כל רב, אולם כדאי לשקול בתבונה איך לפנות לרב, ותמיד עדיף לתת מעט יותר כבוד מאשר פחות מדי. רבי עקיבא דרש, "את ה' אלהיך תירא" (דברים ו יג) לרבות תלמידי חכמים – פירש"י שיהא מורא רבך כמורא שמים (פסחים כב:). רבי אליעזר בן שמוע אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים. [אבות פרק ד משנה יב או טו]. ויש לתמוה מדוע לא די לכבד כל אחד על פי מדרגתו, תלמיד כתלמיד, חבר כחבר, ורב כרב, מדוע יש לכבד כל אחד על פי דרגה גבוהה ממה שהוא? מבאר רבי חיים מוולוזין בפירושו רוח חיים על מסכת אבות, שהיצר מסמא את האדם ומראה על הגדול ממנו שהוא מקטני תלמידיו לכן אמר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, והנראה לך כחברך תכבדו כרבך, והנראה לך כרבך תכבדו כשמים, אז תצא ידי חובתך לפי האמת, אשר המה בטח מדריגה אחת נעלה יותר מכפי הנראה בעיניך. הנלמד מכאן הוא, שעדיף תמיד לתת מעט יותר כבוד ממה שנראה לנו ראוי, משום שאדם נוטה להמעיט בכבוד אחרים.
עוד בנושא רב ותלמיד

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il