שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות הספירה

ספירת העומר ממחרת השבת

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

ל מרחשון תשע"ט
שאלה
הרב, אמור לי בבקשה מדוע ספירת העומר לא מתחילה למחרת השבת כאשר בויקרא כג כתוב שהספירה מתחילה ממחרת השבת. ספירה זו צריכה להתחיל ביום ראשון שהוא היום הראשון אחרי יום המנוחה שבת על פי מה שהתורה אומרת. מקרא קודש של יום החמישים שהוא חג השבועות לא אמור לצאת באמצע השבוע בה' ו' או ז' סיון. מקרא קודש אמור להיות למחרת השבת שיוצא ביום החמישים יום ראשון י' סיון. נא הסבר מדוע התורה אומרת להתחיל לספור ממחרת השבת, לאחר מכן זה נגמר ממחרת שבת שהוא היום החמישים שהוא יום ראשון שהוא שבועות על פי התורה, והחג הוא בימים אחרים אבל לא על פי מה שכתוב בתורה. בלוח כתוב שהיום הראשון והשני של חג השבועות יוצאים באמצע השבוע בו' וז' סיון. אם הספירה החלה למחרת השבת זה לא אפשרי. תודה רבה,
תשובה
כתוב בתורה "וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום" (ויקרא כג, טו טז), ודרשו חז"ל שאין הכוונה ממחרת היום השביעי בשבוע דהיינו שתמיד מתחילה הספירה ביום הראשון בשבוע וחג השבועות יוצא ביום ראשון כמו שאמרו הבייתוסין, אלא "וספרתם לכם ממחרת השבת" פירושו ממחרת יום טוב הראשון של פסח, שהרי גם יום טוב נקרא שבת דכתיב " באחד לחדש יהיה לכם שבתון" (ויקרא כג, כד), ו"עד ממחרת השבת השביעית" פירושו עד מחרת השבוע השביעי, כך שתמיד יוצא שספירת העומר היא חמישים יום ולא יותר, ולכן חג השבועות יכול לצאת בכל יום מימי השבוע. [מנחות סה.: ורש"י על התורה שם].
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il