שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

גמרא מסכת ברכות

undefined

הרב חיים שריבר

י"א טבת תשע"ט
שאלה
שלום רב ושלום לרב במסכת ברכות דף ב. שונה התנא "משעה שהכוהבנים נכנסים לאכול בתרומתן" שואלת הגמרא: "מכדי (הרי ידוע הדבר) כהנים אימת קא אכלי תרומה? משעת צאת הכוכבים" תשובת הגמרא היא שהתנא בא ללמד אותנו דבר נוסף כדרך אגב, שהכהנים אוכלים בתרומה, בשעת צאת הכוכבים... תימא, הרי הגמרא לפני כן קבעה... "מכדי", הדבר ידוע לכל, כביכול, שהכהנים אוכלים תרומה בשעת צאת הכוכבים? אז מה יעזור שהתנא ילמד דבר שידוע לכל? תודה רבה
תשובה
שלום מטרת התנא איננה ללמד שהכהנים אוכלים מצאת הכוכבים אלא את המשמעות ההלכתית של דין כפי שאומרת הגמרא מיד "והא קמשמע לן דכפרה לא מעכבא". החידוש הוא שגם אם הכוהנים נטמאו בטומאה שטהרתה תלויה בהבאת קרבן, (כגון: טומאת זב או מצורע) מכל מקום אין הבאת הקורבן מעכבת אותם מלאכול בתרומה, לאחר שטבלו והעריב שמשן. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il