שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • לימוד במצבים שונים

חישוב המולדות ולוח השנה במקומות מטונפים

undefined

הרב שמואל אריאל

כ"ט טבת תשע"ט
שאלה
שלום כבוד הרב האם מותר לחשב מולדות ולוח עברי בשירותים או במקלחת? האם ניתן ככה לקיים מצוות תלמוד תורה או מצוות חישוב לוח עברי במקומות שאסור להרהר בהן בדברי תורה? תודה מראש
תשובה
שלום וברכה! נראה שיש לחלק בין הדברים: אם האדם מחשב מהו זמן המולד של חודש פלוני, נראה שהדבר מותר. אך אם האדם מחשב את הלוח, מתי צריך לקבוע את ראש השנה של שנה פלונית, נראה שהדבר אסור. (לגבי המקלחת יש לציין, שכמה פוסקים התירו להרהר בדברי תורה במקלחת, כאשר היא מופרדת מן השירותים.) הרחבה ומקורות: לא מצאתי מקורות המתייחסים במישרין לשאלה זו, אולם מכמה מקורות עולה שמותר בבית הכסא לדבר ולהרהר בדברים טכניים שמגמתם היא קיום הלכה, ואין זה נחשב כדיבור והרהור בדברי תורה שאסורים שם. כך למשל, הגמרא (שבת מ' ב) מספרת על ר' יהודה הנשיא שהיה עם תלמידו בבית המרחץ בשבת, והורה לו כיצד לחמם את השמן מבלי לעבור על איסור בישול. אף שההוראה הזו נאמרה מתוך מגמה הלכתית, אין בכך איסור, כיוון שהיא לא נאמרה באופן של לימוד תורה, "מותר לעשות כך וכך", אלא באופן של הנחייה מעשית גרידא, "עשה כך וכך". וכך הסיקו כמה פוסקים מדברי הגמרא הללו (עיין למשל מגן אברהם פ"ה, ה; שולחן ערוך הרב שם, ד; משנה ברורה שם, יד). בדומה לכך, הגר"ע יוסף זצ"ל (שו"ת יביע אומר חלק ו, יו"ד סימן כט, אות ב) דן בשאלה האם מותר לעשות במקומות המטונפים פעולות של מצוה, וכותב שכאשר מדובר בפעולות כדוגמת שחיטה או טבילה, שאינן מצוה מצד עצמן, הדבר מותר בוודאי, אף שפעולות אלה מיועדות לצורך מצוה ולהתיר את האיסור. כך הרי הוא בוודאי לגבי טבילה, שנעשית במקום שאין לדבר בו בדברי תורה (בין הפוסקים ישנו דיון לגבי האפשרות לברך במקווה בזמננו, אך לכל הדעות ישנה מציאות של מקווה שאסור לברך בו ובכל זאת מותר לטבול בו – עיין למשל במשנה ברורה פ"ד, ד). אך כמובן, המדובר הוא דוקא בפעולה טכנית שנעשית לצורך הלכתי, ואין היתר ללמוד תורה במקומות המטונפים, גם אם הכוונה היא מעשית בלבד, כדי להגיע אל "השורה התחתונה" ולדעת כיצד לנהוג למעשה. מתוך כך עולה, שמותר במקומות כאלה לחשב את זמן המולד של חודש פלוני. זהו חישוב אסטרונומי-מתמטי גרידא, אף שהתכלית שלו היא הלכתית. הדבר דומה למי שקורא הוראות הרכבה של סוכה שהוא רכש - אין זה לימוד תורה, אלא לימוד טכני שמגמתו היא קיום של מצוה. לעומת זאת, חישוב לוח השנה העברי כבר אינו רק חשבון גרידא, שכן בנוסף לחישוב המולד יש בכך גם הגדרות הלכתיות – כאשר חל המולד ביום פלוני, מתי קובעים את ראש השנה באותו יום ומתי דוחים אותו ליום הבא. כללים אלה הם כבר בגדר לימוד תורה, ואין לעסוק בהם במקומות המטונפים. לגבי מקלחת – כמה מפוסקי זמננו כתבו שמותר להרהר בדברי תורה בחדרי אמבטיה שבזמננו (כשאין בהם שירותים). עיין למשל בשו"ת יביע אומר חלק ה, או"ח סימן יא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il