שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כתובה

שם משובש בכתובה

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

ה שבט תשע"ט
שאלה
למעלה מעשרים שנה לאחר נישואיה, חברתי הבחינה לראשונה ששמותיה העבריים (ביידיש, למעשה) הופיעו בסדר שגוי בכתובה שלה ("שפרינצא אנה" --| "אנה שפרינצא"). האם יש פעולה מתקנת שעליה לעשות בשלב מאוחר זה? האם עליה לצפות לבעיות אם הילד שלה רוצה להתחתן בישראל, ואם כן, האם יש משהו שהיא יכולה לעשות כדי למזער בעיות כאלו? תודה.
תשובה
תמליצי לחברתך לגשת עם כתובתה לרב מקומי המומחה בהלכות כתובה שיבדוק את הכתובה ואת כל הפרטים הרלוונטיים כדי שיורה לה מה לעשות, משום שעל פי התיאור שלך היא כנראה תצטרך להחליף את כתובתה. בספר משפט הכתובה (להרב אליהו חיים בר שלום ח"ב שער יא פ"ב סעיף ו) כתב שאם טעו במי שיש לו שני שמות וכתבו את השם השני לפני הראשון, כגון ששמו ישראל מאיר וכתבו מאיר ישראל, הוא שמע מהגר"ח קנייבסקי שליט"א שכתובה זו פסולה, וביאר שאין בתורה שני שמות לאדם אחד כלל, רק יש אנשים שהשם שלהם מורכב משני מילים, אבל הם שם "אחד" [והוסיף דלכן באמירת פסוק בסוף תפילת העמידה יאמר פסוק המתחיל באות הראשונה של שמו הראשון ומסתיים באות האחרונה של שמו האחרון, שהכל שם אחד. ולכן ג"כ הקורא לילד בשם אחד על זכרו של מי שיש לו שני שמות, או ההיפך, לא עשה כלום ולא קרא על שמו כלל, כי שני המילים "שם אחד" הם]. והוסיף הגר"י זילברשטיין שליט"א שזה דומה למי שיכתוב "סנדר-אלכס" במקום אלכסנדר, שהוא שינוי לגמרי ופסול, וכן הורו הרבנים הנזכרים שליט"א במעשה שהיה כן (שהפכו מיעקב ישראל לישראל יעקב) להצריך להחליף הכתובה. אין לזה כל השלכה לגבי הילד שלה שיכול להרשם לנישואין ולהתחתן בארץ ישראל או בכל מקום אחר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il