ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים צאת שבת והבדלה

אדם הנוהג כר"ת ושמע הבדלה בזמן הרגיל

שאלה
שלום! אדם שנוהג להוציא שבת בזמן רבנו תם, ועכשיו התפלל ערבית ושמע הבדלה בזמן הרגיל – האם צריך לעשות שוב הבדלה אחרי צאת השבת לפי רבנו תם?
תשובה
שלום וברכה! אם התכוון לצאת ידי חובה בהבדלה ששמע, יצא ידי חובה ואין לעשות הבדלה נוספת. הרחבה ומקורות: במקרה זה יצא ידי חובה, מכמה סיבות: א. באופן עקרוני ניתן לצאת ידי חובת הבדלה כבר מפלג המנחה (עיין בשו"ע רצ"ג, ג). זמן ההבדלה המקובל אצלנו הוא זמן רב לאחר פלג המנחה לפי שיטת ר"ת, וממילא גם לפי שיטת ר"ת יוצאים ידי חובה בהבדלה הזו. כמובן, הבדלה מוקדמת אינה מתירה לאדם לעשות מלאכה עד צאת השבת, ולפיכך עדיין האדם יצטרך לחכות עד צאת השבת לפי זמן ר"ת כפי מנהגו, אך לא יצטרך להבדיל שוב. לכתחילה, ניתן לעשות הבדלה מוקדמת רק בשעת הדחק (עיין בשו"ע ומשנ"ב שם). אך כאן הרי האדם כבר התכוון לצאת ידי חובה, ואם כן הוא יצא בהבדלה הזו גם אם לכתחילה הוא לא היה אמור להבדיל כעת. כמו כן, אם אדם נמצא במצב שלא יתאפשר לו לעשות הבדלה אחר כך, הרי זה כשעת הדחק, ויכול להצטרף להבדלה הזו לכתחילה. (ועיין עוד להלן בנימוק ג', שעל פיו נראה להקל בזה לגמרי.) לגבי ברכת הנר – בהבדלה מוקדמת כמובן אין מברכים על הנר (עיין בשו"ע שם). בענייננו, על פי נימוק זה נראה שעדיף שהאדם יתכוון שלא לצאת בברכת הנר, ויברך אותה לבדה לאחר צאת השבת לפי זמן ר"ת (עיין במשנ"ב רצ"ח, ג). (אך עיין בנימוק ג' דלהלן, שעל פיו יש להקל בזה ולהצטרף לברכת הנר. ואם משער שלא יהיה לו נר או חושש שישכח, נראה ודאי שיכול לצאת בברכת הנר כעת.) ב. גם המחמירים כר"ת, נוקטים את שיטתו רק להחמיר ולא להקל. ממילא, אפילו אם ההבדלה הזו היתה פסולה לדעת ר"ת [למשל אם הבדילו בזמן פלג המנחה לפי שיטת הגאונים (השיטה המקובלת), שהוא לפני פלג המנחה לפי ר"ת], אם אדם התכוון לצאת ידי חובה בהבדלה זו, אין מקום שיבדיל שוב, שהרי זו ברכה לבטלה על פי שיטת הגאונים. ג. עצם החומרה כר"ת, גם לנוהגים בה, היא רק בעניינים מסויימים ולא בכל פרטי ההלכה. רבים מן המחמירים נוהגים כר"ת רק בצאת השבת ויוה"כ, ולא בעניינים אחרים, אפילו בדינים דאורייתא. כך למשל, רבים קוראים ק"ש של ערבית בצאת הכוכבים של הגאונים, ולא חוששים בזה לר"ת. ובוודאי לגבי דיני דרבנן, רבים מאד מן המחמירים כר"ת אינם מחמירים בהם כשיטתו. כך למשל, רבים מן המחמירים כר"ת מתפללים ערבית מוקדמת ועושים את הקידוש מוקדם, אף שלפי ר"ת אין יוצאים בכך ידי תפילה וקידוש (הזמן המוקדם לתפילה וקידוש, מפלג המנחה לשיטת הגאונים, הוא לפני פלג המנחה לדעת ר"ת). וכן בהדלקת נרות חנוכה, קריאת מגילה, ספירת העומר (שבזמן הזה היא דרבנן לדעת פוסקים רבים) ועוד, מקובל לנהוג על פי צאת הכוכבים של הגאונים ולא של ר"ת, גם לנוהגים להחמיר בצאת השבת כר"ת. דוגמה נוספת: זמן הדלקת הנרות המקובל בא"י הוא לפני פלג המנחה של ר"ת, כך שלפי ר"ת בזמן הזה אין יוצאים ידי חובת ההדלקה ואסור לברך על הנרות. ואף על פי כן, גם המחמירים כר"ת מדליקים את הנרות בזמן הזה, ואף מברכים עליהם. דהיינו שאין הם מחמירים כר"ת בכל דבר, אלא רק בעניין צאת השבת. אפילו לגבי צאת השבת, יש מקום לחלק בין האיסורים. כך כותב הילקוט יוסף (רצ"ג – צאת השבת, ד), שבמקום צורך גדול יש מקום להקל בעשיית איסורי דרבנן קודם זמן ר"ת, ורק במלאכות דאורייתא ראוי להחמיר. ממילא, גם מי שמחמיר בצאת השבת כר"ת, יכול להקל בעניין זה לגבי הבדלה, שהיא דרבנן. (אף שבדרך כלל המחמירים כר"ת מחמירים בכך גם במלאכות דרבנן, ומקילים בזה רק במקום צורך, מסתבר שזה דוקא במלאכות, שלא לחלק בין מלאכה למלאכה; אך הבדלה אינה שונה מדיני דרבנן אחרים, וכפי שראינו לגבי קידוש והדלקת נרות.) דהיינו שאדם זה יכול לכתחילה לכוון לצאת ידי חובה בהבדלה ובברכת הנר, אף שהוא נמנע ממלאכה עד לזמן צאת השבת לפי ר"ת.
עוד בנושא צאת שבת והבדלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il