ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב שבת ומועדים הלכות בישול כלליות

להחזיר עוף מבושל לסיר בשבת

הרב מיכאל יומטוביאןט אדר ב' תשע"ט
80
שאלה
אשתי מבשלת מערב שבת חמין עם חתיכות עוף. המאכל מתבשל לגמרי לפני שבת. אנו רוצים להוציא את חתיכות העוף מערב שבת, לשומרם במקרר ולהחזירם לסיר בשבת בבוקר. הסיר מונח כבר מערב שבת על הפלטה. האם הדבר מותר?
תשובה
נתיחס בתשובה לכמה נושאים העולים לדיון בשאלה זו א: אין בזה איסור בישול משום שחתיכות העוף מבושלות לגמרי. ב: אין בזה איסור הטמנה משום שהכנסת אוכל לאוכל אחר אינה אסורה משום הטמנה (גם המחמירים לפסוק שיש הטמנה באוכלין, זהו דוקא כשעוטף מאכל ומניחו בתוך מאכל אחר, כגון אורז בתוך שקית קוקי בתוך סיר חמין, לשיטתם יש לאסור אופן זה משום שהאורז טמון בחמין, אך אוכל ללא כיסוי אין בזה איסור כלל). ג: לגבי איסור מחזי כמבשל, הנוהגים כפסק הרב עובדיה יוסף זצ"ל והאגרות משה ומניחים על הפלטה ישירות אוכל יבש מבושל כל צרכו ולא חוששים לאיסור מחזי כמבשל, גם במקרה זה אין איסור. אך הסוברים שאין להניח על הפלטה ישירות בשבת גם אוכל מבושל יבש משום מחזי כמבשל, אלא מצריכים להניח הפסק בין הפלטה לסיר, גם במקרה זה אם אין הפסק בין הסיר לפלטה יאסרו מדין מחזי כמבשל. ד: האשכנזים נוהגים להחמיר שלא להוציא אוכל מסיר המונח על האש גם כשהוא מבושל כל צרכו משום שפעולה זה נראית כמי שמערבב את המאכל ומוסיף לו בישול (מגיס). פעולה זו מותרת מעיקר הדין וגם לדעת המחמירים אסורה מדרבנן בלבד משום שהיא נראית כעין הגסה (שיח שער הציון ס"ק קלז) ונראה שאין להחמיר חומרא זו בהכנסת אוכל לסיר משום שאינו נראה כמגיס כלל שהרי אינו עושה פעולה של ערבוב או פעולה דומה לה. ואם בכל זאת נחשוש לחומרא זו צריך להרים את הסיר מעל האש ורק אז להכניס לתוכו את העוף המבושל. לכן למעשה, הנוהגים להניח ישירות על הפלטה בשבת אוכל מבושל יבש כל צרכו, יכולים גם במקרה זה לנהוג היתר. המחמירים שלא להניח ישירות על הפלטה, אם יש הפסק בין הסיר לפלטה מותר להכניס לתוכו את חתיכות העוף. והחוששים ל"מגיס", יעשו כך לאחר שהגביהו את הסיר מהפלטה. לסיום אציין, בשיחה בעל פה עם הרב יעקב אריאל שליט"א אמר לי הרב שלדעתו אסור להכניס אוכל לסיר שמונח על הפלטה בשבת משום מחזי כמבשל, לדעתו האיסור הוא גם למתירים להניח סיר על הפלטה בשבת, משום שהם מתירים דוקא להניח סיר ולא להכניס אוכל לסיר.
עוד בנושא הלכות בישול כלליות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il