שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חודש אדר

קריאת פרשת זכור בשני ספרי תורה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט אדר ב' תשע"ט
שאלה
שלום וברכה לרב. האם נכון הדבר להוציא ב' ספרי תורה עבור קריאת זכור ולקרוא לדוג' בס"ת אשכנזי במבטא אשכנזי ולפני שיאמרו ברכה אחרונה להביא ס"ת ספרדי ולקרוא במבטא ספרדי?
תשובה
שלום רב ! נקדים שהמנהג הרווח להוציא ספר תורה אחד לזכור, ויש שהקפידו על כך בדוקא. אולם בבתי כנסת או ישיבות שמתפללים יחד ספרדים ואשכנזים - ניתן להוציא בהוצאת ס"ת עוד ספר לקריאת זכור. כמובן שבמקרה כזה יש להוציאו יחד עם שאר הספרים, ולהכין אותו לקריאה לפני. וכל זה בתנאי שיהיה בידיעתו של מרא דאתרא או ראש הישיבה. מיותר לציין שיש להמנע מוויכוחים ומריבות, וודאי שבדרך של אחוה שלום ורעות נזכה למחות את זרעו של עמלק על הצד הטוב ביותר. מקורות: המנהג הרווח להוציא ס"ת אחד עבור קריאת זכור. יש פוסקים שסוברים שלכתחילה על כל אחד להקפיד לשמוע קריאה במבטא שלו ומספר תורה כנוסח עדתו. אולם יש החולקים על כך וסוברים שניתן לצאת לכתחילה כנוסח השני (ויש עוד מה להאריך ולחלק בזה, ראה יבי"א ח"ו י"א, ו', שו"ת ישכיל עבדי ח"ב, ג', אגרו"מ או"ח ב', כ"ג), ויש לדון על פי זה, האם להוציא עוד ספר במקום שמתפללים בו גם ספרדים וגם אשכנזים כדי לצאת לכתחילה במצוה דאורייתא של קריאת זכור. והנה בנידון השאלה ראיתי שנשאל בזה הגר"מ אליהו זצ"ל (מקראי קודש הרב הררי עמ' כ"ב-כ"ג) והתבטא שזה "טוב מאד" להוציא עוד ס"ת לקריאת זכור בשביל שאר המתפללים בנוסח זה. ובלבד שיהיה על דעת מרא דאתרא, ואם יש גם תימנים ניתן להוציא בתחילה גם ס"ת תימני. אולם דעת הגר"א נבנצאל שליט"א שעדיף לא לעשות כן כיון שיכול להיות בעיה עם הברכות כאשר מחליפים עוד ספר. ושכן נראה מהגרש"ז אויערבך זצ"ל מכיון שהתקנה לקריאת זכור היתה שיקרא אדם אחד כמפטיר (עיין שם). במקרה שמחליטים להוציא עוד ס"ת יש לעשות כן יחד עם שאר הספרים משום חשש לפגמו של ראשון. ויש לגלול אותו לפני שלא יהיה טירחא דציבורא. יש אפשרות להוציא ס"ת בסוף התפילה. יש צדדים לכאן ולכאן בכל אפשרות. והבוחר יבחר. כאמור לעיל החלטה זו צריכה להיות בהסכמתו של מרא דאתרא. יש לציין שגם ביחס לקריאה בכמה נוסחים, כמו שנפוץ לאחרונה לקרוא בכמה נוסחים (אשכנזי, ספרדי, מרוקאי, ירושלמי, תימני), יש רבנים המתנגדים לכך בכל תוקף, כיון שיוצאים ידי חובה בכל נוסח, ועוד שיש בדבר חשש להפסק בברכות, ומאידך יש רבנים שלא ראו בכך בעיה. למעשה בקהילות רבות ובפרט בעולם הישיבות הדבר מצוי מאד לעלות כמה בעלי קוראים. ונראה שאם רוצים לצאת מכל ספק מצד הפסק בברכות על הספר הראשון, יש לקרוא את שאר הנוסחים לאחר סיום הברכות על הספר תורה. בברכת התורה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il