שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שומר ושואל

שמירה על פלאפון בחינם - והפלאפון נהרס

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ג אדר ב' תשע"ט
שאלה
היינו בים, חברה ביקשה שאשמור על מכשיר הסלולרי שלה, שמתי את שלה בכיס אחד של החצאית ואת שלי בכיס השני, התכופפתי לים והמכשיר שלה נפל לים, הוא נהרס , ניסו לתקן ואי אפשר. האם אני חייבת מכשיר חדש? אם כן , יש מכשיר מתצוגה בחצי מחיר, מותר לי לרכוש אותו ? או שאני צריכה לשלם את הכסף?
תשובה
בס"ד כדי לענות על שאלות מעין אלו בצורה מבוררת יש לשמוע את שני הצדדים ולעשות חיקור הדין, לכן כדאי לפנות לרב מוסכם שישמע את המקרה ויכריע. באופן כללי, אדם שקיבל חפץ של חברו בלא לקבל שכר דינו כשומר חינם. שומר חינם פטור אם החפץ נגנב ממנו או נאבד אך אם הוא פשע חייב. במקרה זה נראה שהחפץ ניזוק בפשיעה, כיוון שמי שמקבל חפץ לשמור צריך להניח אותו במקום משתמר או לנהוג בו באופן שלא ינזק. ואף שגם את הפלאפון שלך הנחת באופן זה, אין זה פוטר. וכך כתוב בתלמוד ירושלמי (בבא מציעא פרק ג הלכה ז) "נתנן במקום שנוהג ליתן שלו אם היה ראוי לשמירה פטור ואי לא חייב". וכן פסק השו"ע (חושן משפט הלכות פקדון סימן רצא): "ואף על פי שהניח הפקדון עם שלו, אם ראוי לשמירה, פטור; ואם אין המקום ראוי לשמירה, חייב, בשלו הוא רשאי, ואינו רשאי בשל אחרים". לגבי שאלתך האם ניתן לקנות מכשיר מתצוגה או שיש לקנות חדש, אדם שהזיק חייב לחברו כשווי החפץ הניזוק, כיוון שהמכשיר לא היה בשעת הנזק חדש מהחנות יורד הערך שלו ואין חיוב לשלם כחדש. ויש להתיישב איך שמים אותו, כעין זה נמצא בפסק ביה"ד מצפה יריחו- www.yeshiva.org.il/Psakim/File/1243 לכן ניתן לקנות מכשיר מתצוגה או מכשיר מיד שנייה ששוויו כמכשיר שניזוק. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il