ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה פת, חלב, יין ובישולי גויים

דעתו של רבי משה פיינשטיין בענין "חלב עכו"ם"

שאלה
שמעתי על פוסקים רבים שחולקים על רב משה, איזה מסכימים איתו? המעיין באגרות משה יראה שהוא אומר לא לסמוך על ההיתר שלו אלא במקרים קיצוניים. ואם אתה מעיין באתר של ה-OU הם כותבים שהבעיה של היום שונה מאוד, וההיתר של רב משה לא שייך בגלל שינוי בתקנות הממשלתיות. הייתי בהלם כשקראתי את זה???
תשובה
שו"ת הרדב"ז (ד, עה), פרי חדש (יו"ד סימן קטו ס"ק ו), וערוה"ש (יו"ד קטו, טז) נוקטים שכל הגזירה של חלב עכו"ם היא דווקא כשיש חשש בפועל לתערובת חלב אסור אבל במקרה שאין חשש הדבר מותר וזה כדעתו של האגרות משה. רבי משה פיינשטיין זצ"ל בעצמו מעיד (באגרות משה יו"ד א סימן מז) שמקילין בזה רוב בנ"א שומרי תורה וגם הרבה רבנים. גם החזון איש (יו"ד מא, ד) כותב כדעת האגרות משה שכשיש פיקוח הממשלה על החלב ואם יערב חלב טמא צפוי לעונש יש לזה דין מירתת. תוכל לעיין בנושא בהרחבה במקורות שציינתי בתשובתי הקודמת: ספר הכשרות להרב פוקס פרק ח סעיפים ט, יג, יד, ובמקורות, ובאגרות משה יו"ד א סימנים מז-מט. לגבי מה שכתבת "שהמעיין באגרות משה יראה שהוא אומר לא לסמוך על ההיתר שלו אלא במקרים קיצוניים" - נ"ל שיש כאן איזושהי אי הבנה, כי רבי משה זצ"ל כותב מפורש שהרוצה לסמוך ולהקל יש לו טעם גדול ורשאי, ומי שרוצה להקל עושה כדינא. ולתועלת הענין אצטט במדויק את דבריו (באגרות משה יו"ד א סימן מז): הרוצה לסמוך ולהקל יש לו טעם גדול ורשאי, וכמו שמקילין בזה הרוב בנ"א שומרי תורה וגם הרבה רבנים וח"ו לומר שעושין שלא כדין. אבל מ"מ לבעלי נפש מן הראוי להחמיר ואין בזה משום יוהרא וכך אני נוהג להחמיר לעצמי, אבל שרוצה להקל הוא עושה כדינא ואין להחשיבו כמזלזל באיסורין. לגבי מה שכתבת "שבאתר של ה-OU הם כותבים שהבעיה של היום שונה מאוד וההיתר של רב משה לא שייך בגלל שינוי בתקנות הממשלתיות" – אינני יכול להתייחס למה שקראת אם אין לי מקור מדוייק, אולם זאת נוכל לומר שמערכת הכשרות של ה-OU נותנת בפועל כשרות על חלב שאיננו חלב ישראל, אתה מכיר את המוצרים המסומנים ב- OU-D? אני משוכנע שהם לא היו עושים זאת לו חשבו שזה לא כשר כיום. נוסעים היזהרו: ההיתר להשתמש בחלב ללא השגחה חל רק במדינות שבהן לממשלה יש שליטה קפדנית על אספקת החלב. ישנן מספר מדינות בהן הפיקוח הממשלתי חלש, ואכיפה יעילה של תקנות המזון אינה קיימת. בנוסף, חלב לא כשר כגון חלב סוסה הינו מצרך נפוץ בחלקים מסוימים של העולם, וזמינותו משנה את הנחות היסוד לגבי כשרות החלב. יש להתייעץ עם רב לגבי שימוש בחלב באזורים אלו. הערה חשובה זו נכונה ונחוצה בכל מקרה שאדם מגיע למקום חדש וזר, שיש להתייעץ עם הרבנים או עם וועדי הכשרות המקומיים, כדי לדעת על מה ועל מי ניתן לסמוך במקום.
עוד בנושא פת, חלב, יין ובישולי גויים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il