ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה שאלות כלליות

דיבורים בוטים בדברי הנביאים - המשך

הרב חיים שרייברי"ד תמוז תשע"ט
שאלה
ובכל זאת, למה הנביא מתבטא בצורה כזו? האם זה לא ניבול פה או דיבור שאינו ראוי?
תשובה
שלום יש לחלק בין מצבים שונים. כאשר אנו עומדים מתחת לחופה ולפנינו חתן וכלה יש לנהוג כפי שענה הגאון הרב יעקב אריאל שעלינו להקפיד "יותר על סגנון הדבור שלא יתפרש כאילו גם אנו מדברים בשפת השוק חלילה" ולא להזכיר במעמד זה ביטויים שלא יובנו נכון בעיני הציבור. אך כאשר אנו לומדים את דברי הנביא על גאולת ישראל, הנביא רוצה לתאר לנו עד כמה תהיה שמחה, התחדשות, קשר קרוב ואהבה בין ישראל ובין השי"ת בשעת הגאולה, והדימוי הכי חזק הוא קשר של חתן וכלה בליל הכלולות שהאהבה ביניהם גלויה לכל, והקירבה ביניהם מלאה התרגשות וציפייה. לכן אין כל ענין של ניבול פה בדברים אלו שכן מטרתם לציין את הקשר ולא את המעשה החיצוני. הביא שני פרשנים על דברי הנביא שמציינים ענין זה: רד"ק: כי כמו שיבעל בחור בתולה שהוא דבר נאה ומתקבל בחור שיבעל בתולה יותר משיבעל זקן בתולה או בחור בעולה כן ארץ ישראל כל זמן שלא היו בניה בתוכה אף על פי שהיו יושבים בה אומות העולם לא היתה נקראת בעולה כי לא היו מתקבלים בה ולא היה נאה שבתם בה אלא כמו זקן עם בתולה או בחור עם בעולה אבל כשישובו ישראל בתוכה הרי היא כבעילת בחור בתולה. ומשוש חתן על כלה - בימי חופתה שהוא נקרא חתן והיא כלה ואז הוא הששון והשמחה ביניהם יותר כי אז הם בחדושה כן יהיה שמחת אלקיך עליך כל הימים. מצודת דוד: כמו כשבחור נושא בתולה מתיישבים יחד מבלי פירוד כן יתיישבו בך בניך ולא יתפרדו ממך. אוסיף לסיום, שאם פסוקים או מדרשים מעין אלו מעוררים בך מחשבות לא טובות, אציע לך ללמוד חלקים אחרים בתורה, ובעז"ה תוכל לשוב בעתיד לעסוק גם בפסוקים אלו בטהרה ובקדושה. יום טוב
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il