שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת שמע וברכותיה

נישוק היד אחרי קריאת שמע

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ד תמוז תשע"ט
שאלה
האם יש מקור למנהג שמנשקים את היד אחרי שמסיימים את פסוק שמע ישראל? דבר זה מותר, רשות או לא נכון ואסור? משום שכתוב בש"ע לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בידיו.
תשובה
שלום רב לשואל היקר ! נראה שהטעם לנשק את היד לאחר קיום מצות ק"ש - הוא משום חיבוב מצוה, ולכאורה המקור לכך הוא כדין הנישוק שהוזכר בפוסקים ביחס למצות ציצית, מצה, סוכה וארבעת המינים. לכן כיון שעניין שמע ישראל הוא קבלת עול מלכות שמיים וייחוד ה', לכן כדי לעשות זאת ביישוב הדעת וכוונה שלימה, נהגו לכסות את העיניים עם היד, ממילא היד נחשבת כמסייעת למצוה ומעין חפץ של מצוה. עם זאת אין זה איסור או חובה אלא מנהג טוב שנהגו בכלל ישראל. כמו כן צריך לומר בפשטות שכיוון ששימת היד מסייעת לכוונה - לכן אין בכך הפסק וכדומה ולא ניתן להשוות את הדבר לרמיזה וקריצה לחבר באמצע קריאת שמע. מקורות: עניין נישוק משום חיבוב מצוות הוזכר בשו"ע (כ"ד, ד'): "יש נוהגין להסתכל בציצית כשמגיעים לוראיתם אותו, וליתן אותם על העינים - ומנהג יפה הוא וחבובי מצוה. והוסיף על כך הרמ"א: "גם נוהגים קצת, לנשק הציצית בשעה שרואה בם, והכל הוא חיבוב מצוה". והשל"ה הקודש (מסכת פסחים פרק נר מצוה ט"ל) כתב - שיש נוהגים לנשק בליל פסח המצה והמרור והסוכה וארבעת המינים, "ואשרי מי שעובד את השם בשמחה ובטוב לבב ובדביקה וחשיקה וחפיצה". שנזכה לייחד את ה' בשמחה תמיד. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il