ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות פרטיות בסוגיות שונות

תפילה - "והוא כמספק"

שאלה
ב"ה שלום כבוד הרב מה הכוונה "והוא כמספק"? ספר החינוך מצוה תלג - מצות תפלה לעבוד את השם, שנאמר [דברים י, כ ואולם אין לנו בתורה בזאת המצוה זמן קבוע לעשותה, ומפני כן מספקים רבותינו בענין, הרמב"ם ז"ל כתב בחבורו הגדול [פ"א מתפלה ה"ב] שמצוה היא להתפלל בכל יום. והרמב"ן ז"ל [בהשגותיו לספר המצוות מ"ע ה] תפש עליו ואמר שהתורה לא ציותנו להתפלל בכל יום וגם לא בכל שבוע ולא תיחד זמן בדבר כלל, ותמיד יאמרו זכרונם לברכה תפלה דרבנן , והוא כמספק (?? ) יאמר שהמצוה היא להתפלל ולזעוק לפני הא-ל ברוך הוא בעת הצרה. גם הרמב"ם ז"ל בעצמו כתב שאין מנין התפלות ולא מטבע התפלה מן התורה, ואין לתפלה זמן קבוע ביום מן התורה, אבל מכל מקום חיוב התורה הוא להתחנן לאל בכל יום ולהודות לפניו כי כל הממשלה אליו והיכולת להשלים כל בקשה, ע"כ. תודה
תשובה
שלום הרמב"ן חולק על הרמב"ם בענין מצות תפילה כפי שציינת. לדעת הרמב"ם יש מצוה להתפלל בכל יום ואילו לדעת הרמב"ן אין כזו מצוה. הרמב"ן מסיים את השגתו ואומר: "ואם אולי יהיה מדרשם בתפלה עיקר מן התורה נמנה אותו במניינו של הרב ונאמר שהיא מצוה לעת הצרות שנאמין שהוא יתברך ויתעלה שומע תפלה והוא המציל מן הצרות בתפלה וזעקה". כוונתו לומר שאפילו אם נקבל את דרשות חז"ל ("ולשון ספרי ולעבדו זו תפילה... ובמשנתו של רבי אליעזר בנו שלרבי יוסי הגלילי אמרו מנין לעיקר תפילה בתוך המצות מהכא את ה' אלקיך תירא ואותו תעבוד. ואמרו עבדהו בתורתו עבדהו במקדשו. כלומר ללכת שם להתפלל בו") שהביא הרמב"ם כדרשה גמורה ונמנה את התפילה כמצוה מן התורה עדיין אין כוונת התורה שיש חובה להתפלל בכל יום אלא רק בשעת צרה יש חובה לזעוק אל השי"ת. דברי הרמב"ן פותחים במילים "ואם אולי" וזוהי גם כוונת ספר החינוך "והוא כמספק" שלרמב"ן לא ברור שיש מצוה להתפלל מהתורה, ואף אם יש המצוה חלה רק בשעת צרה. יום טוב
עוד בנושא שאלות פרטיות בסוגיות שונות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il