ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב שבת ומועדים שבת

איסור הנאה מחילול שבת

175
שאלה
מהם הגדרים של איסור הנאה מחילול שבת?
תשובה
איסור הנאה ממעשה הנעשה בשבת א. הקדמה מובא בתלמוד על הפסוק: "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַשַּׁבָּת כִּי קֹדֶשׁ הִוא לָכֶם" דרשו חז"ל "קודש היא", היא קודש ואין מעשיה קודש. אבל חכמים אסרו הנאה ממלאכה הנעשית בחילול שבת. ב. פסקו הרמב"ם והשולחן ערוך – מלאכה שנעשתה בשבת במזיד מותרת בהנאה במוצאי שבת מיד. ג. במקום הצורך מתירים בו ביום מלאכה שנעשתה בשבת .(תו"ס, גר"א) ד. סירים שבישלו בהם בשבת סירים שבישלו בהם בשבת נחלקו הפוסקים האם הכלי צריך הכשרה מפני שבלוע בתוכו איסור. לדעת המשנה ברורה צריך להכשיר את הסירים. ולכן מסעדות המבשלות בשבת, כאשר ירצו לסגור בשבת יצטרכו להכשיר הכלים, הבלועים מבישולים שנעשו בשבת, ככל איסור המצריך הכשר. ה. דעת 'ילקוט יוסף' הסירים אינם צריכים הכשר במקרה הנ"ל. ו. בישול בשבת ביחידות צה"ל אם חלילה בישלו בכלי ביחידה צבאית, לכל הדעות לא צריך להכשירו, שהבלוע שנאסר רק למבשל עצמו, אך אינו אסור לאחרים שלא רצו שיבשל בכלים בשבת.(משיב מלחמה, ילקו"י). (יש ולעיתים ביצעו הכשרה למען ישמעו ויראו) ז. מלאכה השנויה במחלוקת הפוסקים ונעשתה בשבת כל מלאכה שנעשתה בשבת בשוגג ושנויה במחלוקת הפוסקים, שיש מתירים אותה ויש האוסרים, ולמעשה פסקו לאסור, מלאכה כזו שנעשתה בשבת מותרת בהנאה בתוך השבת. לדוגמא: מרק נוזלי להניחו בשבת על הפלטה לחממו שפסק הרמב"ם להתיר (וכך נוהגים יוצאי תימן), אם הניחוהו על הפלטה בשבת והגיע לידי יד סולדת אף שלא כדין עשו לדעת הנוהגים לאסור (ספרדים ואשכנזים) מותר ליהנות מהמרק החם. ח. מלאכה האסורה מדרבנן שנעשתה בשבת מלאכה שנעשתה בשבת שאיסורה מדרבנן כמו טבילת כלים בשבת, נחשב כמלאכה האסורה מדרבנן משום תיקון כלי בשבת, כאשר נעשתה בשוגג מותרת בהנאה ביום השבת. (גר"א).(לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל מותר לכתחילה לוית חן עמ' קד', ראה שו"ע שכג,ז) ט. למי נאסר מעשה שבת כאשר נעשה בישול או מלאכה אחרת בשבת בבית, היא נעשית עבור בני הבית, אבל כאשר נעשית במסעדה הבישול נועד לכל מי שיקנו שם, והם נחשבים ברמת האיסור כדין המבשל בעצמו האסורים לעולם. י. מעשה שבת כשלא נעשה שינוי בגוף החפץ הבורר בשבת בדרך האסורה לדוגמא: פסולת מתוך אוכל, נחלקו הפוסקים האם מותר בשבת. למעשה פסק ה'ילקוט יוסף' מאחר שלא נעשה שינוי בגוף הדבר, אינו דומה למבשל בשבת. שגוף הדבר לא השתנה מכמות שהיה. ועוד שהרי היה יכול לברור בדרך היתר, אוכל מתוך הפסולת. מה שאין כן בבישול שתמיד אסור. מאחר ואיסור הנאה ממעשה שבת הינו מדרבנן, סומכים על הדעות שאין איסור הנאה ממעשה זה במלאכת בורר. יא. הלכות נוספות למעשה שכונה שאירעה בה הפסקת חשמל בשבת ועובדים יהודים בחברת החשמל תיקנוהו בעצם יום השבת, יש אומרים שמותר ליהנות בשבת מהתבשילים הנמצאים על הפלטה, כל שיש לתלות בשכונה זו בחולים שיש בהם סכנה, הנמצאים בבתיהם וזקוקים למכשירי חשמל שונים. והמחמיר להוריד את הסירים מהפלטה כדי שלא יתחממו וייהנה ממעשה שבת תבוא עליו ברכה. (ילקו"י) יב. כיבוי חשמל בטעות בהישענות מי שנשען על הקיר ומחוסר שימת לב הוריד בגופו הדליק את החשמל בשבת. דנו הפוסקים האם מותר ליהנות מהאור ולקרוא שם. האם נכלל בגדר של איסור הנאה ממעשה שבת, או כיון שנעשה ללא כוונה נחשב פחות משוגג.(נחשב 'מתעסק') ומותר ליהנות. בשונה שאם הדליק בידו בטעות שנחשב שוגג ואסור. (פסק"ת, ילקו"י) יג. הדלקת אש ביום טוב אם הדליקו אש ביום טוב שלא על ידי העברה מאש לאש, אף שעברו על איסור חכמים מותר ליהנות מאש זו ביום טוב, אף אם עשו כן במזיד. יד. לנסוע באוטובוס בצאת השבת היוצא בשבת תחבורה ציבורית המגיעה בצאת השבת לתחנה לאסוף נוסעים ואין באפשרותם להגיע לתחנה אלא אם כן יצאו מביתם קודם צאת השבת, יש אומרים שמותר לעלות לאוטובוס שעצם מלאכת ההבערה בנסיעה בשבת כבר אינה קיימת וההנאה במוצאי שבת אינה אלא גרם הנאה, אין זה בכלל נהנה ממלאכת שבת. העיקר לדינא כדעתם ואשרי המחמיר . (ילקו"י , צי"א) טו. חציית כביש בשבת הבא לחצות בשבת כביש שנוסעים בו מכוניות, אף שמעיקר הדין אין איסור לחצות את הכביש בשבת אף אם הוא גורם על ידי כך לעצירת המכוניות הנוסעות שם, נכון להמתין עד שיתפנה הרחוב ואחר כך יחצה הכביש, כדי שלא לגרום לנהג להרבות בחילול שבת.
עוד בנושא שבת
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il