שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • היין והגביע

כמה מהיין צריך לשתות?

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

כ"א אב תשע"ט
שאלה
במצוות בהן מוסיפים ברכת בורא פרי הגפן על היין, כמה מהיין צריך לשתות?
תשובה
הכוס צריכה להכיל לפחות 86 מ"ל יין, (רביעית הלוג), בכמות כזו יש חשיבות. באשר לשאלה כמה חייבים לשתות מהכוס, הדין מתחלק לשלוש קבוצות- קידוש, הבדלה וברכת המזון: במצוות אלו חיוב הברכה על היין מובא בתלמוד ועליהם חל הכלל המובא בשו"ע (סימן קצ סעיף ג): "כל דבר שצריך כוס, צריך לשתות ממנו כמלוא לוגמיו שהוא רוב רביעית". כלומר במצוות אלו צריך לשתות לפחות מלוא לוגמיו. כמה זה מלוא לוגמיו? מלוא לוגמיו פירושו שהכמות ממלאת צד אחד בפיו, שיעור זה הוא רוב רביעית (כ45 מ"ל). ובאדם גדול יתכן שהשיעור גדול יותר (רעא יג).שיעור זה הוא כמות שתייה המיישבת דעתו של אדם וכששותים פחות ממנה אין זה שתיה חשובה. אירוסין, נישואין, ברית מילה ופדיון הבן: במצוות אלו נהגו לברך הגפן אך אין זה מתקנת התלמוד לכן מספיק לטעום מעט מהיין. ארבע כוסות בליל הסדר: בניגוד לקידוש והבדלה בהם המצווה היא לשתות מהיין והכמות הנדרשת היא מלוא לוגמיו. הרי שבמצוות ארבע כוסות המצווה היא שתיית הכוס (!), לכן לכתחילה צריך לשתות את כל הכוס ובדיעבד מספיק לשתות את רובה. לדעת הרמב"ן גם כשהכוס מכילה כמה רביעיות צריך להקפיד לשתות את רובה, מהנימוק הנ"ל, שדין השתייה בליל הסדר תלוי בכוס. אמנם מעיקר הדין מספיק לשתות רביעית. (סימן תעב סעיף ט). לסיכום: קידוש, הבדלה וברכת המזון: צריך לשתות מלוא לוגמיו. אירוסין, נישואין, ברית מילה ופדיון הבן: מספיק לטעום. ארבע כוסות: רביעית, ובדיעבד מספיק רוב רביעית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il