ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
אל תפספסו! סופ"ש הכנה לימים הנוראים מבית אתר ישיבה
שאל את הרב הלכה שחיטה והכשרת בשר

בשר שאינו גלאט חלק לספרדי

שאלה
שלום לכבוד הרב. א. האם ספרדי חייב לקנות בשר חלק/גלאט, ב. לגבי ספרדי או אשכנזי שמחמיר בזה ומתארח אצל חבר שאינו מקפיד לקנות חלק, האם מותר לו לאכול מהבשר?
תשובה
שלום רב ! א. כיון שדעת מרן השו"ע (יו"ד ל"ט) לאסור אכילה של בשר שאינו "חלק" ("גלאט" באידיש), לכן הדבר מחייב את בני עדות המזרח הנוהגים כמותו. מאידך יש מבני אשכנז שנהגו להקל בדבר, כיון שהרמ"א מתיר לאכול גם בשר שאינו חלק, כלומר בשר שהיה ספק מסויים לגבי כשרותו ונבדק ונמצא כשר. אולם כיון שמדברי הרמ"א אין הדבר "חלק" כל כך, וגם פוסקים רבים החמירו בזה, ראוי גם לבני אשכנז להחמיר בזה אם הדבר אפשרי, בפרט בימינו שאין כל כך הבדל במחיר בין בשר כשר לחלק בבשרים הקפואים. ב. המתארח אצל אדם שאינו מקפיד לקנות בשר "חלק" ויש ספק אם האוכל שם הוא "חלק" בית יוסף, ניתן להקל כשיש צורך ולאכול מהבשר. מקורות: א. השו"ע פסק (יו"ד הלכות טריפות ל"ט א'): "אין צריך לבדוק אחר שום טריפות מן הסתם, חוץ מן הריאה צריך לבדוק בבהמה וחיה אם יש בה סרכא, וכל הפורץ גדר לאכול בלא בדיקה, ישכנו נחש. הגה: ונהגו גם כן לנפוח כל ריאה, אפילו לית בה ריעותא, ובקצת מקומות מקילין שלא לנפחה רק אם היתה בה סרכא עוברת על ידי משמוש, וכן עיקר (רמב"ם פי"א מרדכי וע"פ)". נבאר את הדברים ונקדים, שבהמה שנעשה בה נקב בריאתה, מוגדרת כטריפה. ולכן צריך לשים לב לאחר השחיטה האם היא שלימה ללא נקב. לעיתים בעת הבדיקה כתוצאה מחולי מתפתח על דופן הריאה "סירכה", מעין קרום מוגלתי, בועות וכיסים בדופני הריאות. כדי לוודא שאין חור מתחת הסירכה, כתב הרמ"א שנהגו לבדוק זאת ע"י מיעוכה, ואם היא ניתקת מן הריאה ואין בריאה נקב, ניתן להכשיר את הבהמה. מרן השו"ע לא קיבל למעשה בדיקה זו, ולשיטתו גם סירכה כזו מטריפה את הבהמה. לכן בשר שלא היה בו כל חשש והוא כשר לכל הדעות נקרא "בשר חלק" או "גלאט חלק" או "גלאט כשר". יש לציין שבמקצת כשרויות של בני אשכנז, ה"גלאט חלק" שלהם אינו בהכרח שהריאה היתה נקיה כיון שמנהגם להקל עד שלוש סירכות קטנות הנקלפות בקלות (ספר מטה אשר על הספר שמלה חדשה, דיני קליפת הסירכות פ"ו, הכשרות למעשה), לכן בני ספרד צריכים לקנות מה שמוגדר היום בשוק כ"חלק בית יוסף". מן הדין רק מום בריאה מצריך בדיקה, מה שאין כן בשאר מומים העשויים להטריף, הטעם לכך כיון שהנחת היסוד שהולכים אחר רוב הבהמות שאינן טרפות. עם זאת אם יש חשש שנמצא תוך כדי שחיטה או ניקור הבהמה, ודאי שיש לבודקו. ב. בדיעבד כאשר מתארח בן ספרד או אשכנזי המקפיד על בשר חלק במקום שלא מקפידים על כך – המיקל בשעת הצורך לאכול במצב זה - יש לו על מי לסמוך, מטעם ספק ספיקא, ספיק היתה סירכא וספק שמא הלכה כדעת המתירים סירכות (ראה שו"ת ויאמר בועז ח"ד יו"ד ו', שו"ת יבי"ע ח"ה יו"ד ג', הכשרות למעשה עמ' קע"ג בהערה קע"ג בביאור הדברים), אולם אם יש וודאות שאין הבשר חלק, יש להחמיר. כמו כן כתב בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ב קונ' אחרון יו"ד ח') ובקובץ חזו"ע (ח"א עמ' כ"א) להחמיר שאפילו אם בישלו בשר חלק יחד עם בשר בכשרות רגילה, אין היתר לאכול את הבשר חלק. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות ! בברכה רבה,
עוד בנושא שחיטה והכשרת בשר

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il