ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
צריכים למכור חמץ? היכנסו עכשיו!
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות כלליות

תלמיד חכם בשוק

הרב עזריה אריאלי"ט אלול תשע"ט
83
שאלה
ערב טוב היכן כתוב שאסור לתלמיד חכם להסתובב בשוק?
תשובה
לשואלת, שלום וברכה! לא נאמר בדברי חכמינו באופן כללי שתלמיד חכם לא יסתובב בשוק. אדרבה, פעמים רבות מסופר בדברי חז"ל על חכמים שהיו בשוק, כגון: "אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק" (ברכות יז ע"א, וכן גם שם ס ע"א, פסחים קיג ע"ב, יומא ט ע"ב, ועוד רבים). מה שנאמר הוא שאסור לתלמיד חכם להתנהג בשוק באופן שמעורר חשד: "ששה דברים גנאי לו לתלמיד חכם: אל יצא כשהוא מבושם לשוק... ואל יספר עם אשה בשוק" (ברכות מג ע"ב), כדי שלא יחשדו בו במשהו לא טוב. כמו כן, לגבי כל אדם נאמר שאין זה ראוי לאכול בשוק (קידושין מ ע"ב). היה גם ויכוח בין חכמינו האם טוב ללמד תלמידים בשוק, או שעדיף שלימוד התורה יהיה בצניעות (מועד קטן טז ע"א). יש לציין גם ללשון הרמב"ם (הל' דעות פ"ה ה"ח) המתאר את הליכתו של תלמיד חכם: "ומהלך בשוק כאדם שהוא טרוד בעסקיו", כלומר, שלא ייראה כמי שכל עיתותיו בידו ואין לו שום דבר לעשות. זוהי הגרסה בכמה דפוסים, אבל בכתבי היד: "בשווה" במקום "בשוק", וכוונת הרמב"ם שילך ישר ובקצב רגיל, ראי בהקשר הדברים שם.
עוד בנושא שאלות כלליות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il