שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

מציאת שטר כסף בשבת

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ז תשרי תש"פ
שאלה
ילד א ראה שטר של 100 ש"ח בשבת במקום הפקר. ילד א סיפר לילד ב על השטר והלך לשאול אותנו (ההורים) מה לעשות. ילד ב לקח בינתיים את השטר והעביר אותו לרשותינו. שני הילדים שלנו. לאחר שהסברנו מה היה צריך לעשות (לא לקחת את השטר בשבת) נוצרה מחלוקת מה לעשות עם השטר לאחר השבת. כל ילד טוען לבעלותו. נשמח לעצת הרב.
תשובה
תשובה: שלום וברכה: ע"פ דין תורה, הכסף שייך להורים . ילד שהגביה את הכסף, כיוון שהוא עדיין קטן וסמוכים על שולחן אביהם ואינם יכולים לזכות לעצמם. אם הם היו גדולים שמפרנסים את עצמם, אם זה שהגביה את הכסף התכוון לזכות בו לעצמו הכסף היה שייך לו. ואם התכוון להגביה לכולם הכסף היה שייך לכולם שווה בשווה. (יש מקום לומר שלפנים משורת הדין יש לתת גם לזה שראה את המציאה חלק מהכסף כיוון שהוא זה שגרם למגביה את ההנאה.) מקור הדין: במסכת בבא מציעא דף יב. מובא במשנה. "מציאת בנו ובתו הקטנים... הרי אלו שלו". וכן פסק השולחן ערוך חושן משפט (רע סעיף ב): "מציאת בנו ובתו הסמוכים על שלחנו, אף על פי שהם גדולים... הרי אלו שלו". הדין בגדולים שאינם סמוכים על שולחן אביהם: הגמרא (שם ב.) כתבה שהמשנה רומזת לזה שלא ניתן לזכות במציאה ע"י ראייה ואם ראה וחברו הגביהה הכל שייך לחברו. וכן ניתן ללמוד מהמשנה בדף ט: "היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה, ואמר לחבירו תנה לי, נטלה ואמר אני זכיתי בה - זכה בה. אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחלה - לא אמר כלום". וכן פסק השו"ע רסט, ו. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il