שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • 'דתיים' ו'חרדים'

פעילות החזרה בתשובה דתית לאומית

undefined

הרב אליקים לבנון

ז תשרי תש"פ
שאלה
כבוד הרב שלום. ערך החזרה בתשובה וקבלת עול מלכות שמיים הוא ערך חשוב אך נראה שהציבור התורני לאומי אינו נוטל בו חלק והזניח אותו בשביל ההידור החשוב במצוות התלויות בארץ ישראל. את החלל הזה תופסים כל מיני רבנים חוזרי בתשובה פופוליסטים עם דרשות נבובות שאין בהם דבר תורה רלוונטי. כאשר אני שומע את שעוריו של הרצי"ה זצ"ל על מעלות העם והארץ ואת שעוריהם של הרבנים הגאונים תלמידי הרצי"ה זצ"ל כמו הרב עצמו או הרב מלמד ושטרן ואליהו וליאור על נושאים הלכתיים גרידא או תנ"ך אני תוהה מדוע תלמידי הרב קוק אינם נותנים פייט לרבני הידברות ושו"ת המטיפים על גהינום ועולם הבא ומביאים את משנת הרב של עם תורה וארץ והלכות גדולים כמו של הרב ישראלי והרצוג ובכלל של סבי הציץ אליעזר.
תשובה
שלום. א. איני מקבל את ההגדרה, שכל הרבנים, למשל מהידברות, נותנים תשובות נבובות. יש ביניהם רבים המשיבים דברי טעם, ומיוסדים על דברי חכמינו. ב. אני מקבל, שאנו לא עושים די בעיסוק בחזרה בתשובה. אחת הסיבות היא, שב"ה כלם עסוקים בללמוד וללמד, ואי אפשר להספיק הכל. זו שאלה של סדרי עדיפויות. ג. יש כמה פרויקטים העוסקים בכך, כמו "המקום" בת"א, ורבים באים לשמוע וללמוד. ד. נשתדל לראות כל אחד את מעלות חביריו, ובכך לבנות בסיס איתן לחזרה בתשובה! שנה טובה!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il