ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
כל מה שרציתם לדעת על זכר למחצית השקל
שאל את הרב שבת ומועדים הסוכה והסכך

סוכת פרגולה - האם סכך קבוע פוסל?

הרב שמואל אריאלח תשרי תש"פ
165
שאלה
שלום הרב בהמשך לתשובתך (ותודה רבה על הפרוט) על סוכת פרגולה, רציתי לשאול בקשר לדיון האם גג פרגולה קבוע עלול להיחשב כפסול לסוכה. במשנה נאמר: "תקרה שאין עליה מעזיבה - רבי יהודה אומר: בית שמאי אומרים, מפקפק ונוטל אחת מבינתים, ובית הלל אומרים, מפקפק או נוטל אחת מבינתים". להבנתי את שיטת בית הלל שמספיק רק לפקפק, לכאורה לאחר הפקפוק התקרה חוזרת למצבה ההתחלתי של מבנה קבע באותה מידה כמו לפני הפקפוק, הרי מזיזים את הקרשים ומחזירים אותם לאותו סידור. ומדובר בתקרה שמיועדת למגורי קבע, כלומר עמידה בצורה קבועה. האם משנה זאת אינה מהווה ראיה לכך שאין בעיה במבנה שבנוי בצורת קבע לצורך סוכה? בתודה מראש על כל התיחסות, שנה טובה וגמר חתימה טובה, איתי
תשובה
שלום וברכה! במשנה שהבאת ישנן פרשנויות שונות: חלק מן המפרשים, כגון רש"י (סוכה ט"ו א) והברטנורא (סוכה א', ז), לא הזכירו כלל שיש מסמרים בתקרה הזו. ייתכן שפירשו שהקרשים סתם מונחים זה ליד זה, ואם כך אין זו תקרה מקובעת ואין מכאן ראיה לסוגייתנו. מפרשים ופוסקים אחרים, כגון הרמב"ם (בפירושו למשנה שם, ובהל' שופר וסוכה ולולב ה', ח), הרא"ש (סוכה א', כט), המאירי (סוכה ט"ו א), השו"ע (תרל"א, ט) ועוד רבים, הבינו שהתקרה הזו אכן מחוברת במסמרים. אולם פוסקים אלה כתבו שיש להוציא את המסמרים כדי להכשיר את הסוכה, ובפשטות כוונתם היא שיש להוציא אותם ואין להחזיר עד לאחר החג. כך למשל היא לשון הרמב"ם בפירושו למשנה: "ומפקפק, הוא שיעקרם ממסמורן". ובשו"ע: "שיסיר כל המסמרים לשם עשיית סוכה". בפשטות התקרה צריכה להישאר כל החג במצב זה, ללא מסמרים, ולא ראיתי מי שפירש כפי שהצעת, שלאחר הוצאת המסמרים מחזירים אותם בחזרה והתקרה חוזרת להיות קבועה לגמרי ובכל זאת היא כשרה לסוכה. אף על פי כן, מתוך העיון בסוגיה זו עולות שתי ראיות הנוגעות לשאלת הפרגולה: א. על פי אותם פוסקים שהסבירו שמדובר בתקרה שמחוברת במסמרים, עולה שבאופן של "מפקפק" האדם מוציא את כל המסמרים וכעת כל הנסרים כבר אינם מקובעים, אבל באופן של "נוטל אחת מבינתיים" האדם עוקר רק מחצית מן הנסרים, והאחרים נשארים מקובעים במקומם, ואף על פי כן הסוכה כשרה. מדברי פוסקים אלה יש ללמוד לכל הפחות כפי הדעה שהבאתי בשם דודי הרב יעקב אריאל שליט"א, שאם הפרגולה אין צילתה מרובה מחמתה הרי היא כשרה אף שהיא מקובעת במסמרים. ב. הלבוש בסוגיה זו (תרל"א, ט) כותב במפורש שגם אם הנסרים מקובעים במסמרים אין זה פוסל את הסוכה, ורק כאשר החיבור מונע כניסה של גשם הרי זה "בית" שפסול. ואם כן, מצאנו עוד מקור חשוב בדברי הפוסקים התומך בשיטה המקילה בפרגולה.
עוד בנושא הסוכה והסכך
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il