ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
חדרים אחרונים לשבת שירה בירושלים עם הרב סבתו
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה שכנים ושותפים

שכנים לעניין רטיבות

הרב משה מאיר אבינר י"א כסלו תש"פ
41
שאלה
אנו גרים 20 שנים בבניין משותף בקומה 3 מתוך 4 לפני כ-5 שנים השכנים בקומה מתחתנו הוסיפו חדר ותוך כדי הבניה הם שכנעו אותנו לבנות מעליהם ולקחת את הקבלן שלהם כי זה יהיה זול יותר לשנינו והשתכנענו ובנינו מעליהם מרפסת בדיוק מעל החדר. עכשיו הם טוענים שיש להם נזילה / רטיבות בחדר ומבקשים מאיתנו לטפל בעניין כולל כל התשלומים הכרוכים בעניין. מה הדין מה החוק מה עושים בסיטואציה כזאת ? אודה לקבלת תשובה בהקדם תודה מראש,
תשובה
שלום וברכה, כדי לענות על שאלות כאלו יש לשמוע את שני הצדדים ולהכיר את המקרה באופן יותר מקיף. לכן כדאי ללכת לבי"ד או לרב שמוסכם על שניכם שיברר את הדין, והאמת והשלום אהבו. באופן כללי: בגמ' בבא מציעא (קיז, א) מובא: "הנהו בי תרי דהוו דיירי, חד עילאי וחד תתאי. איפחית מעזיבה. כי משי מיא עילאי - אזלי ומזקי לתתאי. רבי חייא בר אבא אמר: העליון מתקן, ורבי אלעי משום רבי חייא ברבי יוסי אמר: התחתון מתקן..." (הדייר העליון שוטף ידיו והמים נשפכים לתחתון, נחלקו הדעות על מי לתקן) להלכה נפסק כדעת רבי חייא ברבי יוסי (שו"ע חושן משפט סימן קנה, ד): "היו מימי העליון יורדים על התחתון ומזיקין אותו, אם אין שם מעזיבה, בענין שכששופך מימיו מיד יורדים לתחתון ומזיקים אותו, חייב לסלק היזקו. ואם יש מעזיבה שהמים נבלעים בה ואינם יורדים מיד, אלא לאחר מכאן יורדים ומזיקים, אינו חייב לסלק הזיקו". לכאורה מכאן משמע שטענתך (הדייר העליון) נכונה ואפילו אם המים באים ממנו, אך הרמ"א מסייג את הדברים וכותב: "הכל לפי הענין, דאם המים מועטין וכלין לאלתר, אפילו בלא מעזיבה אינו חייב לסלק היזקו. ואם היו מרובים ומזיקים לו תדיר דרך המעזיבה, חייב לסלקו (מרדכי ר' פ"י דב"מ)". לכן כיום שנזילת מים לתוך הדירה היא נזק משמעותי יש לחייב את העליון בתיקון כאשר המים שייכים לו. הרמ"א ממשיך "וכל זה במי תשמיש דבעל עלייה ששופך על העלייה, אבל אם ירדו גשמים על העלייה ויורדין למטה, על הניזק לתקן שלא יוזק (ריב"ש סי' תקי"ז)". מדברי הרמ"א נשמע שיש חילוק בין מי גשמים למים שבבעלות העליון, אך האחרונים הקשו שיש סתירה בדברי הרמ"א, שבסימן קסד (סעיף א) כתב: "כל צרכי הגג חייב בעל העלייה לתקן". עפ"ז חילק הב"ח (קנה ז): "ומיירי (הריב"ש) במי גשמים שבאו לשם שלא בפשיעת בעל העלייה כגון גשם שוטף אבל אם הוא פושע שלא תיקן הגג על בעל העלייה לתקן כדלקמן בסימן קס"ד סעיף ב'". וכן מוכח מדברי הרשב"א בתשובה (ב קצט) שחייב את בעל הגג לתקן את גגו שעובר דרכו מי גשמים. במקרה זה יש לדון מי נקרא הפושע. ודאי שאתה לא פשעת בידיים שהרי לא אתה בנית אך הקבלן שאתה הזמנת לא בנה טוב, אך מצד שני כאן הקבלן לא בנה רק לצרכך אלא גם לצורך התחתון והרי הוא גם שליח שלו. ולענ"ד יש מקום במקרה זה להשתתף יחד בתיקון. עיין בפסק דין ביה"ד צפת - https://www.yeshiva.org.il/Psakim/File/1575#ogen3. (יש שכתבו לחייב את העליון מכוח מנהג המדינה. עיין - https://www.yeshiva.org.il/Psakim/File/2192#ogen4.) בברכה,
עוד בנושא שכנים ושותפים
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il