ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

גדר גבוהה בין שכנים | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ז אדר ב' תשע"ו

גדר גבוהה בין שכנים


הרב יהודה אודסר

שאלה:
שכני ואני נהנים משכנות טובה ב"ה 10 שנים.
לפני כחצי שנה הוא פנה אלי בבקשה שנגביה את הגדר בינינו שהייתה בין 1.80 מ’ יורדת אלכסונית ל 1.30 מ’.
הבנתי שהוא רוצה ליישר אותה עד ל1.80 בערך ואמרתי לו שאינני מוכן להשתתף בעלות הגדר כיוון שהיא לא לרצוני אך הוא יכול לבנות אותה אם הוא רוצה.
בפועל הוא בנה גדר גבוהה בהרבה (2.90 מ’).
הגדר כעת מסתירה לי את הנוף ולכן ביקשתי אותו להסיר אותה ואני מוכן לשלם לו את כל עלות ההתקנה וההסרה.
הוא מסרב בטענה לפרטיות ומוכן להוריד רק 30 ס"מ מימנה וגם זה על חשבוני.
עם מי הצדק?

תשובה:
ראשית נקדים, ששכנות טובה, כפי שציינת בפתח שאלתך, היא ערך חשוב העומד בפני עצמו ושווה לשמור עליה גם אם משלמים בגינה מחיר מסויים. (אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם.. רבי יוסי אומר, שכן טוב. - אבות פרק ב משנה ט).
שנית. המשנה בתחילת מסכת בבא בתרא מלמדת אותנו ששותפים/שכנים שחלקו את חצרם יכולים לכוף זה את זה על מנת לבנות מחיצה שתפריד ותסתיר בינהם. מחיצה זו המדוברת במשנה בנויה על שטח שני השותפים בשווה ושני השותפים נושאים בשווה בעול הכספי של הבניה. אין אחד מהשותפים יכול לכוף את חבירו לבנות מחיצה יותר גבוהה מד' אמות (1.92מ' לפי מדידות ר' חיים נאה).
נחלקו הראשונים האם יכול אחד מהשותפים לבנות בחלקו ועל חשבונו מחיצה גבוהה יותר, יש שאסרו מטענה שהשותף רוצה להשתמש במחיצה שבנו שניהם ויש שהסבירו שטענת האוסרים היא משום שלא יאפיל ויסתיר את האור במידה ויירצה לבנות בסמוך לגבול שלו. אמנם יש שחלקו והתירו לו להגביה כותל בחלקו ובלבד שישלם לחבירו אם יש פגיעה, בעקבות התוספת, בכותל הבסיסי שבנו. אם ישנו חשש שתוספת הגבהת הכותל תגרום לכותל ליפול, או שהתוספת הנ"ל בניה בצורה לא בטיחותית, אזי יכול השותף לעכב עליו מלבנות אף אם יירצה לשלם עליו (סמ"ע סימן קנ"ה סק' כב )
להלכה נפסק כמו הדעה המתירה (גר"א קנ"ז סעיף ט')
לאור הדברים נראה:
א- הסכמה כללית לבניה של גדר אינה מחייבת אותך לבניה של יותר מ1.92 מ' אם היא נבנית על שטח שניכם.
ב- אף אם בעבר היה כותל גבוה אין אפשרות עכשיו לכוף לבנות כותל גבוה 1.92 מ'.
ג- יכול השותף השני לבנות בחלקו כותל גבוהה מ4 אמות. ובלבד שלא יזיק לשני. אם יש חשש שלא נבנה טוב יכול השותף לעכב מלבנותו.
ד- כתב הרמ"א בדיני מידות הכותל (קנ"ז סעיף ד) שאם אין מנהג קבוע בעיר הנ"ל בית הדין מורה לבנות על פי עצתם של "המומחין". בימינו נראה לעניות דעתי שוועדת תכנון ובניה של הרשות המקומית משמשת כתחליף למומחה שהרי הם מאשרים רק לאחר הגשת תוכניות של מהנדס לבניית הכותל, והם מאשרים אותם.
ה- למעשה כיום, מכיוון שכל בניה צריכה היתר בניה גם מחיצה צריכה היתר מועדת תכנון ובניה של הרשות המקומית. ניתן להגיש להם גם את ההתנגדויות לאשר את האישור הנ"ל.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il