ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה דיני ממונות וצדקה

האם מותר לשנות מצדקה לצדקה

שאלה
שלום וברכה. האם ניתן לשנות כסף שאמרתי שאתן לגבאי צדקה, וכעת אני רוצה להעביר את הכסף לגמ"ח אחר?
תשובה
שלום רב. אדם שאמר לגבאי צדקה שהוא יתן לו כסף וכעת הוא רוצה לשנות לצדקה אחרת - נחלקו בכך הפוסקים, ולמעשה המיקל בשעת הצורך להתיר את נדרו יש לו ע"מ לסמוך. מקורות והרחבה: יש לדון האם מותר לשנות מעות צדקה שהיו מיועדים למוסד פלוני, למוסד צדקה אחר. ויש להתייחס מדין נדרי צדקה, והנה בקצוה"ח (רי"ב סק"ד) כתב שבשו"ת הרדב"ז ובשו"ת מהריט"ץ הסתפקו בדבר זה, ומאידך מדברי הגהות מימוני משמע שאין הנודר יכול לשנות. וביאר בדבריו וז"ל: "אפשר דס"ל להגהות מיימוני דאמירה לגבוה אמרינן נמי באמירה לעני דהוי קנין ממש כמו באמירה להקדש, והדברים עתיקים ועיין ב"י ביו"ד סימן רנ"ח, וא"כ ודאי אין לשנות מעני לעני", אולם הוסיף שם הקצות: "אבל לפי דעת רוב הפוסקים דאמירה לעני אינו קנין אלא משום נדר, יכול הוא לשנותו לעני אחר". עם זאת מדברי הש"ך (פ"ז סקנ"א) משמע שהנדר גורם לכך שיהיה קניין ממש ולא ניתן לחזור בו, וכמ"ש הגהות מיימוני. ונראה שבמקום הצורך המיקל להתיר את נדרו יש לו על מי לסמוך, כיון שכן דעת פוסקים רבים וכפי שכתב הקצות. בכבוד רב,
עוד בנושא דיני ממונות וצדקה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il