ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה קנייה ומכירה

שימוש במוצר לאחר החזר כספי

41
שאלה
ערב טוב, הזמנתי מוצר דרך האינטרנט, המוצר איחר בתאריך הגעתו ולכן קיבלתי את כספי בחזרה. לאחר זמן מה המוצר הגיע אליי, ניסיתי ליצור קשר 3 פעמים עם המוכר (גוי, מחו"ל) אך ללא מענה. מה ניתן לעשות? האם ניתן להשתמש במוצר?
תשובה
בס"ד שלום וברכה, מעיקר הדין אין חיוב להשיב, וניתן להשתמש בחפץ. אך אם אין בזה טרחה מרובה יש להחזיר כדי לקדש את ה'. מקור הדין: חפץ זה שהגיע לידך דינו כאבדה של גוי. מעיקר הדין אין חיוב השבת אבדה לגוי כפי שאומרת הגמ' (ב"ק קיג:) וז"ל: "לכל אבדת אחיך, לאחיך אתה מחזיר, ואי אתה מחזיר לכנעני". ואף יש בעיה להשיב לו משום שבזה מחזק ידי עוברי עבירה (סנהדרין עו). אך אם מחזיר בשביל לקדש שם שמים מותר להחזיר ומקיים בזה מצווה גדולה, (ע"פ ב"ק שם) וכן פסק השולחן ערוך (חושן משפט רסו סעיף א): "אבדת העובד כוכבים מותרת, שנא' אבידת אחיך (דברים כב, ג). והמחזירה, הרי זה עובר עבירה, מפני שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה. ואם החזירה לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, הרי זה משובח. ובמקום שיש חילול השם, אבידתו אסורה וחייב להחזירה". אך המאירי כתב שכיום יש לדון גוי כישראל לכל דבר. יש שכתבו שדברים אלו נכתבו מחמת הצנזורה אך הרב קוק בתשובה מביא את המאירי להלכה. וז"ל המאירי: "נמצא שאף עובדי האלילים ושאינם גדורים בדרכי הדתות אסור לגזלם ואם נמכר לו ישראל אסור לצאת מידו בלא פדיון וכן אסור להפקיע את הלואתו ומ"מ אין אדם חייב לחזר אחר אבדתו כדי להחזירה לו ולא עוד אלא אף מי שמצא אבדתו אינו חייב להחזירה שמציאה מקצת קנין הוא וחזרתו דרך חסידות ואין אנו כפופים לחסידות למי שאין לו דת וכן טעותו אם טעה מאליו שלא מתחבולתו ולא מהשתדלותו אין הכרח בהשבתו ומ"מ אם נודע לו על כל פנים חייב להחזירו וכן אף באבדה כל צד שיהא חלול השם בעכובה מחזירה הא כל שהוא מעממין הגדורים בדרכי הדת ועובדי האלהות על איזה צד אף על פי שאמונתם רחוקה מאמונתנו אינם בכלל זה אלא הרי הם כישראל גמור לדברים אלו אף באבדה ואף בטעות ולכל שאר הדברים בלא שום חלוק". בברכה.
עוד בנושא קנייה ומכירה
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il