ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מתמודדים עם הקורונה באתר ישיבה. היכנסו כעת!
שאל את הרב שבת ומועדים הכנת אוכל והשימוש בו

מרק קר על פלטה שאמורה להדלק ע"י שעון שבת

שאלה
הרב שלום. האם מותר לשים מרק קר על פלטה בשבת שעוד מעט תדלק ע"י שעון שבת?
תשובה
שלום רב. יש שכתבו להתיר זאת. אולם הכרעת רוב בפוסקים לאסור. והמיקל בשעת הצורך יש לו על מי לסמוך. אבל לומר לגוי לעשות כן לכל הדעות מותר. מקורות: כן עולה מדברי מרן החזו"א (סי' ל"ח סק"ב וסק"ג), ואינו דומה למה שכתב הרמ"א בסי' רנ"ג סע' ה', כיון ששם אינו מספיק עצם ההנחה, אלא צריך לעשות פעולה נוספת, משא"כ בנידון השאלה אין צורך לעשות שום דבר בגוף הפלטה, אלא נחשב הדבר שקירבו את הקדירה אל האש. כן כתב בשש"כ פרק א’ סעיף ל"ב ובהערה פ"ז בשם פוסקים נוספים, שנחשב כמקרב את הקדירה אל האש. אולם הוסיף שם, שמדברי הגאון רע"א (שי"ח על המג"א סקי"א), משמע שאין בכך בישול, וניתן להקל לעשות כן בשבת לפני שהכירה נדלקת. וכן כתב הגר"ע יוסף להתיר לתת בשבת מרק על פלאטה כבויה שעתידה לדלוק ע"י שעון שבת, מטעם גרמא וכו' (עיין בחזון עובדיה שבת חלק ד׳ עמוד שמח). אולם כאמור פוסקים רבים מבני אשכנז וספרד אוסרים זאת מכמה טעמים, עיין שם, ובשו"ת הר צבי (סי' קל"ו ד"ה אולם). ובשולחן שלמה (רנ"ג ה') רצה לחדש מדברי הרמ"א (שם) להיתר, כיון ששם נאסר לשים את הקדירה על תנור החורף משום ששם זה פעולת אדם הנעשית בעקבות פעולת ההנחה משא"כ בשעון שבת, אולם סיים שחלילה להתיר נגד גדולים ורבים שאסרו זאת מכמה טעמים, כמבואר שם. שנזכה למנוחת אהבה אמת ואמונה! בברכה רבה,
עוד בנושא הכנת אוכל והשימוש בו
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il