ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה פת, חלב, יין ובישולי גויים

חלב נכרי - מדוע מחמירים?

שאלה
שלום כבוד הרב הגמרא במס עבודה זרה בדף מ"ז שואלת עם מותר להשתמש בחיטים שעבדום לעבודה זרה להכין מנחה, אחרי דיון בגמרא היא כותבת שבמקרה של המנחה בתחילה זה היה חיטים ואז זה ניהיה קמח וזה שינוי ניכר אז יש מקום לומר שמותר להשתמש בחיטים של עכו"ם בשביל מנחה וכך פסק הרמב"ם בהלכות איסורי מזבח פ"ג ה"יד. וכאן יש לשאול שהרי לענין אבקת חלב נכרי רבים מן הפוסקים של דורנו סברו וסוברים שאסור לאכול ויש להחמיר מכיוון שזה כמו חלב. וזה תמוה בעיני שהרי חלב נכרי זה אסור ממשנה וזה ספיק שמא ערבב חלב טמא כדברי הגמ בעבודה זרה דף לט, אבל מנחה זה מדאורייתא. ולא מצינו שבהלכה שהיא דאורייתא יש להקל ובמקרה שלומדים ממשנה(דרבנן) ובנוסף זה ספיק (האם אבקת חלב דומה לחלב) יש להחמיר. מה דעת הרב בענין זה? תודה.
תשובה
שלום וברכה. בסוגיא שם בע"ז כותב רש"י בדף מ"ו: ד"ה "המשתחוה לקמת חטים...- להדיוט מישרא שרי דאין מחובר נאסר להדיוט, וכי קמיבעיא ליה לגבוה..." כלומר קמה שהיא נעבדה לע"ז מותרת להדיוט (לחולין) כי דבר שהוא קרקע או מחובר לקרקע לא נאסר. לומדים זאת במשנה שם שמהפסוק על ההרים ולא ההרים ולא מחובר להרים. וכל הבירור של הגמרא הוא האם נאמר שהוא הדין גם לגבוה, כלומר להקריב מזה על המזבח או שלגבוה נחמיר יותר. אך הגמרא שם מסיקה שאם היה שינוי בקמה אז וודאי שזה לא יאסר. וזה פותר את הספק. אך באבקת חלב עכו"ם לפוסקים הסוברים שזה כמו חלב עכו"ם כל הגזירה היא חשש שמא יערבב עם חלב טמא ולכן היא גופה הגזירה של חכמים. ברכה והצלחה וכל טוב.
עוד בנושא פת, חלב, יין ובישולי גויים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il