ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
שאל את הרב שבת ומועדים הכשרת כלים

הכשרת כוס זכוכית וקריסטל לפסח

137
שאלה
כוסות זכוכית או קריסטל האם יש הבדל ביניהם? שלא השתמשו בהם שנים רבות ולא יודע מה שתו בהם. האם אפשר להכשירם לכתחילה לפסח?
תשובה
שלום רב. אין הבדל בין זכוכית לקריסטל לעניין הכשרה. בני אשכנז אינם מכשירים כלי זכוכית לפסח, אלא אם כן בשעת הצורך, שאז מכשירים ע"י עירוי או ע"י שרייה במים ג' ימים. בני ספרד הפוסקים כמרן השו"ע, נוהגים לנקות ולשטוף בלבד. ויש שנהגו להחמיר כבני אשכנז. מקורות: הסיר טעון הגעלה ככל כלי מתכת, ולגבי מכסה הזכוכית, אף שלענין הכשר כלי זכוכית נחלקו הפוס' באו"ח (תנ"א כ"ו), שלדעת מרן השו"ע, כלי זכוכית חלקים וקשים ואינם בולעים לכן אינם צריכים הגעלה כלל אלא שטיפה בלבד, ולדעת הרמ"א, אפילו הגעלה אינה מועילה להם, מכל מקום יש שכתבו שחומרת הרמ"א היא רק ביחס לפסח ולא ביחס לשאר איסורים, וכן ההוראה למעשה. ויש שכתבו לבני אשכנז שטוב להחמיר להגעיל ג' פעמים. כמו כן גם לשיטת הרמ"א בהפסד מרובה יש אפשרות להכשיר ע"י שריה במים ג' ימים (בהחלפת המים כל 24 שעות) וע' מ"ב (שם קנ"ה), ושו"ת מנחת יצחק (א' פ"ו) שהתיר בפסח רק בשעת צורך גדולה. ולכן אשכנזים יכולים להקל בנידו"ד דהוי חומרא בלא טעם (כמ"ש הרמ"א שם) ולהגעיל את מכסה הזכוכית כדעות הנ"ל, והספרדים נהגו להסתפק בשטיפת הזכוכית היטב וכהכרעת השו"ע הנ"ל. ראה שו"ת צי"א (ח"ח כ' וח"ט כ"ו), שו"ת ישכיל עבדי (ח"ה יו"ד י"ג) ושו"ת יבי"א (ח"ד יו"ד ה'), וסידור פסח כהלכתו בשם הגריש"א, ופתחי מגדים (דיני הגעלת כלים). ויש ספרדים שהחמירו להשרות את כלי הזכוכית 24 שעות ג' ימים לפני פסח ולהחליף את המים כל 24 שעות. פסח כשר ושמח! בברכה,
עוד בנושא הכשרת כלים
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il