ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה כוונה וחשק להתפלל

לשם יחוד כללי על כל מצוות היום

שאלה
שלום וברכה הרב. האם לשם יחוד כללי מועיל לכל מצוות היום? והאם מותר לעשות כן גם לדעת הגר"א שנמנע מכך.
תשובה
שלום רב. אפשר לומר בכל בוקר נוסח "לשם יחוד" על כל התפילות ומצוות היום, ואף הנוהגים בכל דבריהם כגר"א, יכולים לומר כן. מקורות: ידועים דברי הנוב"י (קמא יו"ד צ"ג) שתקף את הנוהגים לומר כן. כמו כן מובא בשם הגר"א, שיש להמנע מלומר לשם יחוד קודם עשיית המצוה (ראה בסידור אשי ישראל סדר מצות ציצית), ובסידור ר' שבתי סופר זצ"ל (ח"ב בנספח למילואים עמ' קט"ז) הובא בשם הגר"א שאמר שה' אלוקים בברכה הוא יחוד קב"ה, עיין שם. אולם כבר נהגו חסידים ואנשי מעשה רבים לומר לשם יחוד, מאחר שדעת האריז"ל וגדולי המקובלים ורבים מן הפוסקים הסכימו שיש מעלה גדולה לומר כן (שער רוח הקודש יב:, פרע"ח שער הזמירות פ"ה). ואף שהמקובלים כתבו לאומרו לפני כל מצוה, מכל מקום ודאי שיש עניין על כל פנים לומר גם פעם אחת בבוקר לכל היום (סידור דעת קדושים אות כ"א), וכך נהג הגר"ש דבליצקי (ראה בחיבורו תנאים טובים אות א'). וכתב שם בספרו תנאים טובים, שאף הנוב"י יודה בזה שאין בעיה, ורק אם אומרים בכל עת בלא כוונה אין לומר. וסיים שם שאף לדעת הגר"א ז"ל "זה דוקא כשאומר סמוך למצוה או ברכה משא"כ באופן כזה, ועיין עוד באדרת אליהו (דברים א' ו' בסופו) שאתב הגר"א שם שמו שאומרים לשם יחוד קב"ה ושכינתיה וכו'". ברכת ה' עליכם,
עוד בנושא כוונה וחשק להתפלל

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il