ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה שאלות כלליות

תליית תמונה של פסוק מהתנ"ך

65
שאלה
שלום כבוד הרב, האם מותר לתלות את הפסוק: ״בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת, וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן וּבְדַעַת חֲדָרִים יִמָּלְאוּ כָּל הוֹן יָקָר וְנָעִים.״ ספר משלי בסלון המגורים? או בכלל פסוקים מהתנך? אנחנו בונים בית ובמקום סתם תמונה היינו רוצים לתלות משהו בעל משמעות.
תשובה
שלום רב. הדבר מותר, ובלבד שלא יבוא לידי ביזיון. מקורות: עיין שו"ע (או"ח סי' מ' ב'), ובמ"ב שם סק"ד. ובמ"ב (סי' קנ"ד סקכ"ד). וראה מ"ב (תרל"ח סקכ"ד) שאם הפסוק עלול להגיע לידי ביזוי והשחתה, הדבר אסור, ולכן אסרו הפוסקים לחקוק פסוק "בסוכות תשבו" על דלעת (שם במ"ב), ואף אסרו לרקום פסוק על טלית, כיון שיכול להכנס עם הטלית לבית הכסא (מרן הב"י יו"ד רפ"ג, ומ"ב סי' כ"ד סק"ט). ולכאורה היה מקום לאסור, משום שאין לכתוב פסוק מהתורה שלא לצורך אלא להתלמד, כמבואר ביורה דעה (סי' רפ"ג) ובמ"ב (תרל"ח סקכ"ד), מכל מקום פשט המנהג להקל כיון שניתן לשמור על הפסוק מביזיון ע"פ הלבוש (יו"ד קפ"ג ד') והש"ך (שם סק"ו) שהקלו לרקום פסוקים על מפות של ס"ת. ואף שהקשו על דבריהם (שו"ת גינת דברים או"ח כלל ב' סי' כ"ה), אם מדובר בקניה של פסוק ולא בכתיבתו, אין כלל איסור כיון שכבר נכתב (סוכה כהלכתה פ"ז הערה ו' בשם הגרי"ש אלישיב), וכפי שכתב להדיא המ"ב (כ"ד סק"ט) לגבי טלית. העולה למעשה שאם שומרים על הפסוק שלא יבוא לידי בזיון ושמים אותו בסלון כמו בנידון השאלה, הדבר מותר. אולם אין להכניס את התמונה למקום שמתלבשים שם כגון חדר שינה או מקלחת. לאחר זמן אין לזרוק את התמונה אלא הפסוק או החצי פס' אשר בה טעונים גניזה, וכל שכן אם יש בפסוק שם ה'. בהצלחה בבניין הבית החדש. בברכה רבה,
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il