שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

אבידה ללא סימן וספק אם נתייאשו ממנה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ל סיון תש"פ
שאלה
שלום... מה עושים כאשר רואים אבידה שאין בה סימן ואין דרך להכריז, ואין ידוע אם הבעלים כבר התייאשו ממנה מיד כמו כסף?
תשובה
שלום רב. במקרה כזה יש עצה, לכוון בזמן שאתה מגביה את החפץ, שאינך רוצה לזכות בו עד שייתייאשו ממנו הבעלים, ולאחר זמן שברור שהבעלים מתייאשים, ניתן לזכות באבידה. מקורות: בשו"ע ובפוסקים (חו"מ רס"ב ו') מבואר שמעות מפוזרות שאדם מצא, אף שלא ידוע לנו אם נודע למאבד שנאבד לו, מכל מקום אומרים שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, ולכן המוצא יכול לזכות במטבעות. ויש לדון בכל מקרה לגופו, האם יש לו חשיבות ואדם בודק אם הוא אצלו בכל שעה או דבר כבד, האם גם בהם תולים שנודע כבר לבעלים, וממילא אם אין בהם סימן, הרי הם של מוצאם. וראה בפתחי חושן (הלכות אבידה פרק ב' הערה כ"ג) שדן בכך, והביא את העצה שכתבנו לעיל, במקרה שאין סימן בחפץ ויש ספק אם מדובר על יאוש שלא מדעת או על ודאי יאוש, ראוי לכתחילה לעשות כן. עיין שם שדן לגבי שעון ועט, שיש להם דין של כסף. ונראה שפיתרון זה שייך גם במקרה שאדם מצא חפץ שהתיישן ומעלה אבק שניכר על האבידה שכבר זמן רב היא שם, אולם עדיין יש חשש וספק שבמציאות אם הבעלים התייאשו. ולמעשה זה רק לרווחה דמילתא, שהרי נפסק בשו"ע שהמוצא זכה בחפץ כי ודאי הבעלים נתייאשו כאשר עבר זמן ממושך מאד והחפץ לא הוחבא וכדומה (שו"ע שם סע' ה' ואחרונים שם). בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il