ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה ארוסין, חתונה וזוגיות

הפסק בין ברכת האירוסין לקידושין

שאלה
בחופה שהייתי נוכח בה, הרב האריך בדברי תורה בין ברכת האירוסין לנתינת הטבעת. האם אין בכך הפסק המצריך לברך שוב ברכת האירוסין?
תשובה
לכתחילה נכון לקצר בדיבורים בין ברכת האירוסין לקידושין, אך מכל מקום אין הדבר נחשב להפסק, ואין לחזור ולברך ברכת האירוסין לאחר נתינת הטבעת. מקורות: הרמב"ם (אישות ג' כ"ג) כתב: "צריך לברך קודם הקידושין הוא או שלוחו ואחר כך מקדש כדרך שמברכין קודם כל המצוות, ואם קידש ולא בירך לא יברך אחר הקידושין שזו ברכה לבטלה, מה שנעשה כבר נעשה. וכן דעת הרי"ף (שו"ת רצ"ג) והרא"ש (כלל כ"ו א'). אולם הראב"ד השיג על דברי הרמב"ם, וכתב שיש לקדש קודם ואחר כך לברך, כיוון שאם האישה לא תרצה לקבל קידושין, הוי ברכה לבטלה. וכן דעת ר"ת (פסחים ז א) והגהמ"י (אישות שם אות ס'). הדרכ"מ (סק"ה) פסק שיש לברך לפני הקידושין. וכן דעת מרן השו"ע (סי' ל"ד א'), וז"ל: "כל המקדש אישה... מברך אקב"ו על העריות... ואחר שיגמור הברכה יקדש". ואם כן, לדעת המחבר, שפסק כרמב"ם, אף בדיעבד לא יברך אחרי הקידושין, וכן כתב בילקוט יוסף (חו"ק פ"ז כ"ב). אולם הח"מ (סק"ג), שהיה מגדולי פוסקי אשכנז, וכן הב"ש (סק"ד) כתבו שאכן כך יש לעשות לכתחילה, אך בדיעבד אם שכחו לברך, ניתן לסמוך על החולקים ולברך מיד אחר הקידושין. ויש לציין שכתב הגרע"א (שם סק"א) שהולכים בזה אחר מנהג המקדש, כיוון שהוא עושה המצווה. והנה בנידון השאלה, אם מדברים בענייני הקידושין אין זה הפסק, כיוון שעומדים תחת החופה ו"עסוקים באותו עניין". ואף אם היה הפסק של דיבור שאינו מענייני הנישואין, נראה שאין לחזור ולברך, בפרט שעורך החופה הוא זה שדיבר ולא החתן. שהרי הברכה נועדה בשביל החתן, והרב רק מוציא אותו ידי חובה (ראה ב"ש סק"ב, שערי ברכה ס"ב ד' ולדעתו אם החתן הפסיק בדיבור, צריך לחזור ולברך, אך עיין אוצר הפוסקים ל"ד סק"י ד' שפקפקו על כך, ובס' הנישואין כהלכתן פרק י'), ועוד שהרי לכמה ראשונים ואחרונים, ניתן לברך אפילו לאחר הקידושין.
עוד בנושא ארוסין, חתונה וזוגיות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il