שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • יחס לספרים שונים

היחס לדעת המאירי בנושאים בהם לא נתבררה ההלכה

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב אלול תש"פ
שאלה
האם בנושאים בסדר טהרות יש לתת יותר מקום לדעת המאירי לעומת נושאים בהם כבר התבררה הלכה (ארבע חלקי שו"ע)?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! קשה לקבוע מסמרות בעניין זה, בפרט מאחר שכידוע טרם גובשה משנה סדורה בפסיקת ההלכה בנושאים אלו. על כל פנים, לענ"ד יש להבדיל בין לימוד הסוגיה לבין פסיקת ההלכה. בלימוד הסוגיה, אין כל ספק שיש למאירי חשיבות עצומה בענייני טהרות. בנושאים הנוהגים גם בזמן הגלות נכתבו סיכומים הלכתיים מפורטים של ראשונים ואחרונים, ודומני שדי נדיר למצוא במאירי חידוש משמעותי שטרם נאמר. לרוב, שיטתו רק מצטרפת כתנא דמסייע לעמדה הלכתית שכבר קיימת בראשונים וכבר הוכרעה לכאן או לכאן בשו"ע ונושאי כליו, והחידושים שבו הם בדרך כלל בצורת הסברת הדברים או בפרטים צדדיים. לעומת זאת בדיני קדשים וטהרות, שנדונו במאירי במסכתות יומא ושקלים ופסחים וחגיגה ועוד מקומות מפוזרים רבים, פעמים רבות מתגלה בו שיטה חדשה ומאירת עיניים. בפסיקת ההלכה, אם שיטת המאירי מנוגדת לשיטת ראשונים אחרים, אינני חושב שנכון לקבוע כלל קבוע. יש לדון בכל מקרה לגופו, מה דעת רוב הראשונים ומה השיטה שנראית נוחה יותר בפשט הסוגיות. ואם מבחינה מספרית ומבחינת שיקול הדעת בסוגיה הדעות שקולות, איני רואה סיבה לתת עדיפות לדעת המאירי לעומת ראשונים מפורסמים יותר כמו הרמב"ם או הר"ש. מעניין לציין שבמשנה ברורה ובביאור הלכה המאירי מוזכר מאות פעמים, וכאמור, בדרך כלל כתנא דמסייע לדעה ידועה משכבר. אולם בליקוטי הלכות למסכת יומא ולמסכת נזיר אזכוריו מעטים מאוד, ואיני יודע מה פשר הדבר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il