שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תקיעת שופר

לתקוע בשופר בערב ראש השנה ושבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ח אלול תש"פ
שאלה
שלום וברכה. האם גם כשחל יום א' של ראש השנה בשבת כמו השנה אסור לתקוע כמו ערב ר"ה רגיל?
תשובה
שלום רב. מבואר באחרונים שאין לתקוע בערב ראש השנה (יום שישי), גם כאשר חל ראש השנה בשבת, ודין זה מתחיל כבר מהלילה. אולם כדי להתלמד אפשר לתקוע בחדר סגור. מקורות: הרמ"א (תקפ"א ג' בשם המנהגים) כתב שאין תוקעין בערב ראש השנה. וביאר במ"ב (שם סקכ"ד) הטעם, כדי להפסיק בין תקיעות של רשות לתקיעות של חובה. ע"כ. ולפי זה בנידון השאלה, כיון שאין תוקעים בשבת היה מקום להתיר, אולם הביא המ"ב בסוגריים שגם כשחל ר"ה בשבת אין לתקוע, וביאר בשעה"צ (שם סקל"ה) בשם האחרונים, שמכיוון שאומרים בשבת "זכרון תרועה", נחשב הדבר לתקיעה בפועל, וכן כתב כה"ח (סקע"ז). ומבואר בפוסקים שדין זה מתחיל כבר מהלילה לפני (מג"א תקפ"א סקי"ד, באר היטב סקי"ד, כה"ח סק"ע). ולתקוע כדי להתאמן, כתבו האחרונים שמותר אם תוקע בביתו במקום סגור, כיון שעיקר ההפסקה בין תקיעות חובה לרשות, נעשית בבית כנסת (מג"א שם, א"ר סק"ד, מ"ב שם, כה"ח שם), אולם לטעם של ספר המנהגים, שמפסיקים בערב ראש השנה כדי לערבב את השטן, אין לתקוע כלל גם בבית (באר היטב שם ומ"ב שם בשם המנהגים). מכל מקום כשיש צורך להתאמן, המקל יש לו על מה לסמוך כאמור לעיל. בברכת שנת בריאות והצלחה לכלל ישראל,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il