שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

תשלום על מזוזה במעבר דירה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ג תשרי תשפ"א
שאלה
בעבר לפני כחמש שנים התקנתי מזוזה בבית שאימי שכרה. זו הייתה דלת למרפסת שירות שגודלה היה כ 1*1 מטרים. המזוזה הייתה מהודרת ונכתבה על ידי אדם שהכרתיו. לאחר עזיבת הדירה רציתי ליטול את המזוזה כשעברה אך בעל הבית לא מתיר לי זאת. אמרתי לו שטכנית על הנייר לא אני הייתי השוכר. מה גם שהצעתי לשים מזוזה אחרת תחתיה. משסירב הטחתי בו דברים קשים על הצער שהוא גורם לי ומאז הוא מסרב לתת לי את המזוזה. הצער גדול ורציתי לקבל חוות דעת עניינית וקולעת לעניין, האם מותר לו למנוע ממנו החזרת המזוזה לבעלי המקוריים. תודה
תשובה
בס"ד שלום וברכה, לפי איך שאתה מתאר את המקרה אכן אין בעל הבית יכול למנוע ממך לקחת את המזוזה. בהרחבה, במסכת בבא מציעא (קב.) מובא שאדם שעוזב את ביתו לא יוציא את המזוזות: "תנו רבנן: המשכיר בית לחבירו - על השוכר לעשות לו מזוזה, וכשהוא יוצא - לא יטלנה בידו ויוצא". בטעם הדין, התוספות כותבים שאם מוציא את המזוזה כאילו מזיק אותן שידורו בבית (שכאשר אין מזוזה נכנסים מזיקין). והריטב"א כתב שאם מוריד את המזוזות לקבוע אותם מיד בבית אחר מותר, מכאן שהטעם שלא להוריד משום בזיון המזוזות. לגבי תשלום על המזוזות השיטה מקובצת (שם) מביא שרבנו יהונתן כתב: "לא יטלנה בידו ויצא. כלומר אלא ימכרנה לו בדמים שהיא שוה" - ומשמע שחייב לפרוע. אך רבנו מנוח (הובא בבית יוסף יורה דעה, רצא) כתב: אם הראשון מקפיד על דמיה טוב לשלמה לו אבל אין מוציאין - משמע שאין כאן חיוב ממון. ובשולחן ערוך (רצא, ב) כתב "וכשיצא, לא יטלנה בידו". והרמ"א הוסיף: "ואם הקפיד על מעותיה, השני צריך לשלם לו". הרמ"א סובר שאם הראשון בא ותבע את שווי המזוזות צריך לשלם לו. אך במקרה שלך לכו"ע היה מותר ליטול את המזוזה, משום שמעיקר הדין מרפסת שאינה בגודל ארבע אמות על ד' אמות אינה צריכה מזוזה. ואף אם היה זה מקום החייב במזוזה כיוון שהצעת להחליף את המזוזה היה מותר לך ליטלה, וכך פסק ביביע אומר (יורה דעה ג יח). בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il