שאל את הרב

  • הלכה
  • תחנון

נפילת אפיים במניין בחצר הבית

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ז מרחשון תשפ"א
שאלה
שלום וברכה. האם כשאומרים תחנון בחצר של בית שמתפללים בו בקביעות בכל תקופת הקורונה, ומוציאים לשם ספר תורה בחול ובשבת, ויש שם ארון קודש מוכן, אפשר לעשות גם נפילת אפיים?
תשובה
שלום רב. בני אשכנז הנוהגים להטות ראשם על ידם, יכולים לעשות זאת גם בחצר שכזו (ראה בהרחבה). מקורות: הרמ"א (או"ח קל"א ב') כתב בשם הרוקח, שיש אומרים שעושים נפילת אפיים רק מקום שיש בו ארון וספר תורה, אחרת "אומרים תחינה ללא כיסוי הפנים, וכן נוהגים". ובמ"ב (שם סקי"א) כתב שלאו דווקא ארון וס"ת בתוכו, אלא אפילו ספר תורה בלבד. ואם אין ס"ת אלא שאר ספרים, נחלקו הפוסקים. והוסיף לבאר שהטעם שצריך נפילת אפיים לפני ארון ה' במלחמת העי: "ויפל על פניו לפני ארון ה'". ומטעם זה נהגו לעשות בירושלים תחנון עם נפילת אפיים כרגיל, כיון שכל ירושלים נקראת לפני ה', ונוהגים כך אף מחוץ לחומות העיר העתיקה (הגרש"ז אויערבך זצ"ל באשי ישראל כ"ה הערה ל"ט), ויש שמדקדקים שלא ליפול מחוץ לחומות (הליכות שלמה תפילה פרק י"א י"א). וכתב הגרשז"א, שבמקומות שמוציאים את הס"ת רק בשני וחמישי, ובשאר הימים הס"ת נמצא במקום יותר שמור, יש להקל שיפלו על פניהם אף שכעת הספר אינו במקום המניין (אשי ישראל כ"ה הערה ל"ו). והוסיף רבנו הרמ"א בשם האגור: "וחצר ביכנ"ס הפתוח לביכנ"ס, או בשעה שהציבור מתפללין אז אפילו יחיד בביתו אומר תחינה בנפילת אפיים". וביאר המ"ב (שם סקי"ג) שחצר בית הכנסת, היינו שבעת התפילה בחצר פתח בביכנ"ס פתוח ואפשר לראות את הארון קודש, מה שאין כן בצידי ביכנ"ס או מול פתח ביכנ"ס אם הוא נעול. וכתב המהרש"ם (דעת תורה ב' ד"ה וחוזר) שהוא הדין שחלון מחבר. ולגבי סוף דברי הרמ"א שגם יחיד הנמצא בביתו אומר תחינה בנפילת אפיים, כתב המ"ב (שם סקי"ד) שזה דוקא התנה אם אין טינוף כלשהו המפסיק בין ביתו של היחיד לבין בית הכנסת שבו מתפללים. כמו כן כמה יש פוסקים שכתבו להקל ליפול אפיים, אם יש במקום התפילה ספרי קודש, וזה אפילו כשאין במקום זה ס"ת (ראה פסק"ת סי' קל"א הערה 69). חשוב להוסיף שהנפילת אפיים שאנו עושים כיום אינה חמורה כפי שנהגו בעבר להשתטח בפועל, בפרט לבני אשכנז שהחליפו את המזמור "לדוד אליך ה' נפשי אשא" שנהגו הקדמונים וכפי המובא בזוה"ק, ואומרים "ויאמר דוד אל גד וכו'". לכן בנידון השאלה, אם מדובר על ירושלים, או שאר המקומות בארץ מידה ומוציאים שם ס"ת בקביעות אף אם אין שם ס"ת בעת התחנון או כשהחצר מכוונת נגד הפתח או החלון ורואים משם את ארון הקודש, בכל זה ניתן להקל וליפול אפיים, בפרט אם כשיש במקום המניין ספרי קודש. בברכה רבה, לדין ברכת מעין שבע במנייני חצרות - לחץ כאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il