שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

למי מחזירים כסף שנשאר בעגלת סופר?

undefined

כולל דיינות בית אל

ט"ו שבט תשפ"א
שאלה
בס"ד שלום וברכה, אמא שלי הייתה בסופר וראתה עגלה נטושה עם חמישה שקלים. היא השתמשה בה עבור הקניות. כשסיימה ניגשה אליה אישה שחיפשה עגלה, שילמה לאמא שלי חמישה שקלים תמורת העגלה ולקחה אותה להשתמש בה. רק לאחר מכן אמא שלי נזכרה שהכסף בתוך העגלה לא היה שלה ולא הייתה צריכה לקחת מאותה אישה חמישה שקלים.. כשהגיעה הביתה שמה חמישה שקלים בצדקה. מה הדין במקרה כזה? האם הייתה צריכה לחפש את בעל העגלה הנטושה? האם עדיין צריך לפנות לסופר או משהו כזה? תודה רבה.
תשובה
שלום וברכה. סביר להניח שמדובר בעגלה של הסופר שמי ששם בה את החמשה שקלים שכח אותם שם, ומאחר ואין בזה סימן אמך יכלה להשתמש בעגלה ואח"כ לקחת את הכסף לעצמה. ולכן אם באמת הייתה רוצה לזכות בכסף יכלה לבקש מאותה אשה חמשה שקלים, ולא הייתה צריכה לשים את הכסף בצדקה. אמנם מדברייך עולה שאמך לא ידעה שהיא יכולה לזכות בכסף והיא לא התכוונה לקנותו, ואף אם עשתה פעולת קניין, הפעולה לא מועילה ללא כוונה, ולכן היא לא זכתה בכסף. ואף שהשולחן ערוך פוסק (חו"מ רס"ח, ג) שחצירו של אדם קונה לו גם שלא מדעתו (והוא הדין גם ב-ד' אמותיו - ט"ז שם) הרי זה כאשר אינו יודע שהחפץ בחצרו ואם היה יודע היה מתכוון לזכות בו אך כאשר יודע שנמצא בחצרו ולא מתכוון לזכות לא זכה. אם זה אכן כך, מתברר שהגבייה של החמשה שקלים מהאשה היא גבייה בטעות כיוון שהכסף לא שלה, וממילא היא צריכה להחזיר לאשה את כספה. (מה שביקשה מאותה אישה חמישה שקלים, אינו מעיד על כך שהיא התכוונה לזכות, כיוון שעל פי דברייך אמך לא ידעה שהיא יכולה לזכות, וביקשה את הכסף בטעות). נוסיף כאן הערה, שבעל הסופר לא קנה את הכסף בקניין חצר, כיוון שמדובר בחנות שיש בה הרבה קונים והחצר אינה משתמרת, ואינו יכול לקנות על יד חצרו בצורה כזו. יוצא למעשה שאמך צריכה להחזיר לאשה שנתנה לה חמישה שקלים את כספה, ואם אינה יודעת מי זו, היא צריכה לנסות לחפש אחריה. במקרה שהיא לא מצליחה לגלות מי היא, פוסק השולחן ערוך (חו"מ שס"ו, ב) לגבי גזלן שאיו יודע ממי גזל שיעשה צרכי הרבים בשווי הכסף שגזל. ואף שאין בכך השבה גמורה, מכל מקום אם אין ברירה אחרת, כגון שלא הצליח למצוא את הנגזל, יעשה כך ויתכפר לו. רבים ביארו שאין הכוונה לתת לרבים רק בשביל שיציא ממון שאינו שלו מתחת ידו, אלא המטרה היא שיעשה צרכי רבים במקום כזה שיש סיכוי שהנגזל יהנה מכך בסופו של דבר (ערוך השולחן). אמנם במקרה שלנו אמך לא גזלה את אותה אשה בכוונה ח"ו, אלא גבתה ממנה את הכסף בטעות, וכותב בספר קצות החושן (כ"ה, א) שהגוזל בטעות לא נחשב גזלן, ולכן נראה שאינה חובה גמורה לתת את הכסף לצדקה. לכן מן הדין אם אמך לא הצליחה למצוא את אותה אישה ולהשיב לה את כספה היא פטורה מלתת את הכסף לצדקה. אך מכל מקום מהיות טוב אל תקרי רע, אם רוצה בכל זאת לעשות לפנים משורת הדין, יכולה תת את הכסף לצדקה, לכל מיני אגודות חסד שמסייעים לציבור הרחב כך שיש סיכוי שגם אותה אשה תהנה מכך, 'והבא ליטהר מסייעין בידו מן השמים'. בברכה, הרב נעם סמט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il