ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה גזל ונזיקין

כיצד לשלם כאשר יש ספק כמה חייבים?

כולל דיינות בית אלכ"ח שבט תשפ"א
16
שאלה
בס"ד שלום הרב, נסעתי באוטובוס וגיליתי שאין לי מספיק כסף על הרב קו. הנהג ביקש שאשלם בפעם הבאה. זה היה לפני מספר חודשים ומאז פרופיל הרב קו שלי השתנה מפרופיל רגיל לפרופיל סטודנט. האמת שאיני זוכרת אם זה קרה עם הפרופיל הרגיל או כאשר כבר הייתי סטודנטית (לדעתי כשכבר הייתי סטודנטית). כיצד יש לנהוג?
תשובה
שלום וברכה, יישר כח גדול על פנייתך. עלייך לשלם לפי הפרופיל הרגיל, כדי לצאת ידי שמים (למרות שחיוב זה אינו ניתן ליתבע בבית דין, עדיין הוא נפסק בפוסקים כחיוב ולא כמידת חסידות). מקורות והרחבה: מובא במשנה בב"מ (לז): 'אמר לשניים גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם, או אביו של אחד מכם הפקיד אצלי מנה ואיני יודע איזהו, נותן לזה מנה ולזה מנה, שהודה מפי עצמו'. לומדת הגמרא שהחיוב לתת לכל אחד מנה אינו חיוב מן הדין, שהרי הוא מסופק ואין כאן תביעה נגדו , אלא זהו חיוב לצאת ידי שמים (ולכן אם אינו רוצה, לא מועיל לתפוס ממנו - ריב"ש המובא בש"ך עה, סקכ"ו). נחלקו הראשונים האם ישנו חיוב לצאת ידי שמים רק במקרה שבו מי שחייבים לו לא היה אמור לזכור, כגון במקרים המובאים במשנה (נגזל ובן המפקיד), או שגם במקרה שהיה אמור לזכור (כגון המפקיד עצמו), מכיוון שגם הנפקד היה אמור לזכור, הרי הוא חייב לצאת ידי שמים. מחלוקת זו הובאה בשו"ע חו"מ בסימן עו סעיף ג, ובה פסק השו"ע בסתם כדעת הראשונים הפוטרים אף לצאת ידי שמים, והוסיף בשם י"א את הדעה המחייבת לצאת ידי שמים. נמצא שעפ"י הכלל הידוע בשיטת השו"ע שבסתם ויש דעתו לפסוק כסתם (עיין יד מלאכי כללי השו"ע כלל יז), דעתו לפטור. וכן סתם הרמ"א בסימן ש סעיף ג. [ואין להקשות מסימן רכב סעיף ב שנראה כחולק, כפי שכבר העיר שם הש"ך, שהרי הגר"א והקצות שם יישבו בטוב טעם]. בדומה לפסיקות הקודמות בנידון שאינו יודע למי חייב, כך גם בנידון שאלתנו שאינו יודע כמה חייב, נפסק בשו"ע (חו"מ סימן עה סעיף יח): 'טענו שניהם ספק, כגון שטענו הלויתיך ואיני יודע כמה, והשיבו – אמת שהלויתני ואיני יודע כמה, אין הנתבע נשבע אפילו היסת ומשלם לו מה שברור לו ויוצא בו אף ידי שמים. ויש אומרים שכיון שזוכר שלוה אינו יוצא ידי שמיים עד שיתפשר עם המלווה במה שיוכל.' גם כאן סותם השו"ע כדעה הפוטרת, שמכיוון שגם המלווה 'פשע' והיה אמור לזכור, אין על הלווה חיוב לשלם אף לצאת ידי שמים [אמנם עיין קצות בסי' עו סק"א שלדעתו, בניגוד לשאר נושאי הכלים שם, שם סתם השו"ע כדעת הי"א כאן]. בנידון השאלה, חברת האוטובוסים ודאי לא אמורה לזכור את החוב שאת חייבת להם, ודומה דין זה לדין המקורי של המשנה, וממילא נראה שגם לפי הדעה הסתמית בשו"ע הפוטרת, במקרה זה יסכימו לדעת הי"א שבכדי לצאת ידי שמיים עלייך לשלם לפי הפרופיל הרגיל של הרב קו. בברכה, הרב צבי ברוך טסלר
עוד בנושא גזל ונזיקין

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il