שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

דין "בר מצרא" כשהמוכר גוי

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ב שבט תשפ"א
שאלה
שלום וברכה. שכונה שגרים בה גויים, ויהודי קנה שם דירה מגוי, האם השכן היהודי יכול לטעון שיש לו זכות הלכתית מדין "בר מצרא" ושהוא חייב למכור לו את הדירה?
תשובה
שלום רב. אין דין בר מצרא כאשר המוכר הוא גוי (וראה במקורות). מקורות: מבואר בשו"ע (חו"מ קע"ה ל"ח) שאם מוכר הקרקע הוא גוי, אין המצרן יכול לסלק את הלוקח. הטעם לכך שיש למצרן זכות קדימה, הוא משום "ועשית הישר והטוב", ובנידון השאלה, כיון שהלוקח עשה טובה במה ש"הבריח ארי" מגבולו, אין לך ישר וטוב מזה (סמ"ע סקכ"ו). אולם אם באו יחד הלוקח והמצרן לקנות את הקרקע מהגוי, יש למצרן זכות קדימה (גליון הגרע"א, וכנה"ג אות ע' בשם זקני המשאת בנימין), וגם באופן זה, אם הלוקח עבר וקנה הקרקע, אין מוציאים ממנו (שו"ת ויברך דוד סי' ק"מ). ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il